oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaKwiecień 16 2014 15:30:42
NASZA SZKOŁA

Strona główna BIP
Witamy
Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Nasz serwis korzysta z darmowego hostingu, dlatego powyżej pojawiają się reklamy, na które nie mamy wpływu.
Lekcja o Funduszach Europejskich 3


To temat lekcji, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia w poszczególnych klasach gimnazjum w ramach promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Uczniowie podczas zajęć zdobywali wiedzę na temat, czym są Fundusze Europejskie i jak projekty realizowane przy wsparciu PO RPW wpływają na rozwój ich regionu. Wskazywali zalety wykorzystywania Funduszy Europejskich w naszej gminie. Poznawali również obowiązki beneficjentów. Każda lekcja kończyła się konkursem. Uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania związane z tematyką Funduszy Europejskich, otrzymali drobne upominki.

Zdjęcia...
Człowiek i krople wody...

Fundacja Tygodnika Wprost i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach programu
"Najbogatsi dla nauki" ogłosiła konkurs  na najciekawszy projekt badawczy  dla uczniów szkół podstawowych z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Projekt : "Człowiek i krople wody" znalazł się wśród laureatów.
Dzięki temu w terminie od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. uczniowie klas IVa, IVb i Vb pod kierunkiem nauczyciela przyrody: Marzeny Wolińskiej- Łosiewicz badali Wpływ działalności człowieka na stan czystości rzeki Łyny w gminie Sępopol.

Na podstawie wybranych źródeł naukowych np. publikacji dotyczących stanu czystości wód w Polsce, form zanieczyszczeń wód, metod określania stanu czystości wód, organizmów wskaźnikowych ... oraz wywiadu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sępopolu analizowali działania człowieka w gminie wpływające na czystość wody rzeki Łyny.
Badali właściwości wody w rzece Łynie w dwóch miejscach: powyżej i poniżej Sępopola.
Badali, m.in. właściwości fizyczne wody (temperaturę, przejrzystość, kolor, zapach ...) oraz wybrane właściwości chemiczne wody(twardość , zawartość azotynów, azotanów, fosforanów ...).
Zbierali materiał badawczy i określali skład świata żywego wody skupiając się przede wszystkim na organizmach wskaźnikowych-określających stopień czystości wody. Analizowali wyniki.
Przeprowadzili wywiad z członkami Związku Wędkarskiego na temat ryb i innych kręgowców występujących w Łynie.
Badali jakość wody wpływającej do oczyszczalni ścieków i z niej wypływającej w czasie wycieczki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Sępopolu. Jednocześnie zapoznali się z działaniem oczyszczalni ścieków.
Określali wpływ działań człowieka w Sępopolu na zlewnię Bałtyku.
Przygotowali katalog domowych sposobów oszczędzania wody.
Przeprowadzili wywiady z rolnikami i pracownikami Urzędu Miasta w Sępopolu odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną.
Uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Przyrody w Olsztynie na warsztaty edukacyjne dotyczące fauny Warmii i Mazur .
Projekt zakończył się debatą z zaproszonymi gośćmi (Wędkarze - członkowie koła "Kleń", pracownicy Urzędu Gminy w Sępopolu, Radni gminy Sępopol, pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Sępopolu, dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, rodzice) na temat : "Czy działalność człowieka ma wpływ na czystość rzeki Łyny w gminie Sępopol?".

Zdjęcia ...
„ Wielkanocna Palma” – zajęcia otwarte metodą warsztatową


"...w niedzielę palmową palmy nie z palmy tylko z bazi milutkich wiosennych polskich i trzcin jak babiny w chustach kolorowych na dróżkach wiejskich..."


10. 04. 2014r. w przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Niedziela palmowa oraz konkurs ogłoszony przez nauczycielki świetlicy na "Największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną" były inspiracją do podjętych działań. W trakcie zajęć wykonano wiele pięknych, małych dzieł sztuki. Uczestnikom zajęć radość przyniósł efekt końcowy ich pracy. Wykonane palmy zadziwiały pomysłowością ich twórców, barwami i prostotą, która w tym wypadku okazała się ogromnym walorem.

Zdjęcia...
Odróżniamy gatunki filmowe


W dzisiejszych czasach film uważany jest za jeden z rodzajów sztuki, która wykorzystując dźwięk i obraz, spełnia -względem odbiorcy-funkcję rozrywkową, poznawczą a także wychowawczą.
Film zatem jako masowa rozrywka ma swoje gatunki, które trafiają do różnych grup społecznych, do różnego grona widzów: dzieci, młodzieży, dorosłych.
Każdy z gatunków filmowych ma swoje wyznaczniki. Dramat, komedia, horror, fantasy, film muzyczny - to tylko część pojęć, które mieli możliwość poznać uczniowie biorący udział w warsztatach filmowych organizowanych 9 kwietnia w Bartoszyckim Domu Kultury przez MAKfilm.
Czwarto-, piąto- i szóstoklasiści naszej szkoły dowiedzieli się o elementarnych wyróżnikach każdego z gatunków, które dodatkowo zostały potwierdzone projekcją fragmentu omawianego filmu.
W drugiej części warsztatów uczniowie mieli możliwość wygodnego rozlokowania się w fotelach i obejrzenia filmu "Most do Terabithi", którego gatunek musieli określić sami.
,,Spotkanie z poezją dziecięcą”.


8 kwietnia 2014r. w najmłodszej grupie wiekowej odbył się szkolny konkurs recytatorski pod hasłem ,,Spotkanie z poezją dziecięcą". Przed jury oraz swoimi kolegami i koleżankami 13 uczniów zaprezentowało się deklamując przygotowane utwory z poezji dziecięcej. W tym roku nie zabrakło wierszy znanych autorów, którzy pisali dla dzieci, a mianowicie: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Prezentowane były również utwory współczesnych pisarek: Natalii Usenko, Jolanty Hordeckiej -Wieczorek, Danuty Wawiłow, Agnieszki Frączek oraz Hanny Łochockiej. Komisja przysłuchując się deklamowanym utworom oceniała: znajomość tekstu, wyrazistość mowy, właściwe tempo, intonację oraz interpretację tekstu. Każde z tych kryteriów było punktowane i odnotowywane w przygotowanej karcie. Ogólna największa liczba punktów zdecydowała o zajęciu głównych miejsc. Wśród zwycięzców okazali się uczniowie z klas drugich.
Komisja przyznała I miejsce Nadii Rogińskiej uczennicy z klasy IIb, II miejsce zajął Olaf Bielicki z klasy IIa, a III miejsce Kinga Zych również z klasy IIa.
Wyróżnienie otrzymała Amelka Rucińska z klasy Ia.
Zwycięska grupa będzie reprezentować naszą szkołę w gminnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu 11 kwietnia 2014r. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.
K. Wierzbowska

Zdjęcia...
Start w naukę
Oto prezentacje, które będą reprezentować naszą szkołę podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Start w naukę" w Pieriesławskoje 28 kwietnia 2014 r.

Zabawy naszych przodków

Jaka przygotować zdrowe śniadanie dla gimnazjalisty?

Poszczególnym zespołom życzymy powodzenia:)
W zdrowym ciele...


Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznice powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2014 są choroby przenoszone przez wektory. Tego dnia w naszej szkole w klasach gimnazjum odbyły się zajęcia na temat zagrożeń wywołanych przez kleszcze i związane z tym choroby odkleszczowe (borelioza). W grupie wiekowej I-III SP zorganizowany został quiz wiedzy o zdrowiu. Natomiast w kl.IV-VI szkoły podstawowej odbył się turniej wiedzy o zdrowiu, którego celem było: propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych, poszerzanie wiedzy o zdrowiu.

A oto wyniki: I miejsce-kl.VA i VIB, II miejsce- kl.IVB, III-miejsce kl.IVA i VIA.

Zdjęcia ...
"Co ze mnie wyrośnie?".


W ramach międzynarodowego tygodnia promowania Internetu uczniowie klas: Ia, Ib oraz IIb uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sępopolu. Zajęcia odbyły się pod hasłem: "Co ze mnie wyrośnie?".
Panie prowadzące bardzo serdecznie powitały dzieci i zaprosiły do kręgu, w którym każde dziecko mogło w zabawie pochwalić się swoim talentem oraz wypowiedzieć się kim chciałoby zostać w przyszłości. Panie bibliotekarki zaproponowały przeróżne zabawy, zagadki pantomimiczne, podczas których dzieci mogły wejść w rolę policjanta, pielęgniarki, fryzjera czy kierowcy. Oprócz zawodów znanych, tradycyjnych, uczniowie poznali także zawody związane z pracą w cyrku, operze i filmie. Różnorodność atrybutów symbolizujących różne zawody pomagała dzieciom odkrywać jaki zawód symbolizuje dany przedmiot. Dzieci omawiały narzędzia i przybory używane przez osoby pracujące w danym zawodzie oraz czynności przez nie wykonywane. Rozmawiając z uczniami na tematy przeróżnych zawodów, zwrócono im uwagę na to, że każdy zawód jest potrzebny i że ludzką pracę należy szanować - bo z efektów tej pracy wszyscy na co dzień korzystamy. Podkreślono również cechy jakie są przydatne przy wykonywaniu danego zawodu.
Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali prace plastyczne, w których przedstawili swoje marzenia związane z przyszłym zawodem.

Dziękujemy paniom: Danucie Cybuli i Joannie Pełech za miłe spotkanie i ciekawą lekcję biblioteczną, która pomogła dzieciom przybliżyć niektóre profesje, a także osłuchanie się z ich nazwami.
Wychowawczynie: p.Lucyna Basiukiewicz, p.Joanna Kwiecińska, p.Krystyna Wierzbowska

Zdjęcia...
Kompozycja żywieniowa


Mądre, staropolskie przysłowie mówi: "W zdrowym ciele zdrowy duch".
W myśl tego aforyzmu dzieci z przedszkola podjęły się ważnego zadania. Postanowiły, że będą zdrowo się odżywiać. Nauczycielki razem z dziećmi przedyskutowały temat, zwróciły uwagę na piramidę żywienia akcentując i wskazując to co jest wyjątkowo zdrowe i korzystne dla małych dzieci.
Następnym krokiem było ustalenie naszych priorytetów dotyczących zdrowego odżywiania przedszkolaka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że najważniejszym posiłkiem dziecka jest śniadanie, ten więc posiłek postanowiliśmy zaplanować i sami go wykonać od samego początku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami i przepisami do samodzielnego wykonania
Galeria zdjęć...
Czy sępopolska młodzież aktywnie uczestniczy w demokracji?

My - Ewelina Rosicka i Andżelika Honcarewicz 4 kwietnia 2014 przeprowadziłyśmy debatę na temat "Nie tylko wybory-jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"
Dyskusja była wynikiem przystąpienia przez nas do projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Kancelarię Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji. Zadaniem rekrutacyjnym uczestników w tym roku jest przeprowadzenie w swoich szkołach i miejscowościach debat skłaniających do refleksji nad tym, co daje nam możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim.
Debatę rozpoczęłyśmy powitaniem zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawicie władz samorządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu, harcerze z hufca Bartoszyce i oczywiście dyrektor szkoły, nauczyciele. Najbardziej cieszyłyśmy się z obecności silnej grupy młodzieży.
Na początku uczestnicy debaty w zespołach zastanawiali się nad problemem aktywność sępopolskiej młodzieży w demokracji. Szukali odpowiedzi na pytania. Jak jest? Jak być powinno? W dalszej części dyskusji rozmawialiśmy o tym czy rzeczywiście młodzież nie ma narzędzi, aby aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Okazało się, że młodzi ludzie mają wiele instrumentów i sposobów wpływania na władzę, między innymi są to inicjatywy obywatelskie, działalność w organizacjach pozarządowych, pisanie petycji, listów, udział w konsultacjach społecznych, tworzenie Rad Młodzieżowych, komentowanie postów polityków na portalach społecznościowych, itd..
Najskuteczniejszymi w ocenie naszych gości są inicjatywy obywatelskie i wszelkie działania prowadzone drogą internetową.
W następnej części debaty wspólnie z naszymi gośćmi postanowiłyśmy podjąć się próby udowodnienia, że młodzież współpracując z lokalną władzą jest wstanie rozwiązać konkretny problem wskazany przez mieszkańców w sonadżu, który specjalnie przeprowadziłyśmy na potrzeby naszej debaty. Tym problemem jest niewystarczająca promocja walorów turystycznych gminy, a tym samym brak zainteresowania turystów pobytem na Nizinie Sępopolskiej. Pomysłów padło wiele i myślimy je wykorzystać. Na koniec pokazałyśmy, że młodzież chce się angażować na rzecz lokalnej społeczności. Uczniowie realizujący program Youngster zaprezentowali materiał promujący dziedzictwo przyrodnicze Sępopola.
Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie.


Ewelina Rosicka i Andżelika Honcarewicz

Dokładna relacja z naszych działań
Galeria zdjęć...
„Teenagers In action”,


Młodzież z klasy IIIa i IIIb gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu pracuje w roku szkolnym 2013/14 w programie Youngster. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia są dobrowolne i polepszają znajomość języka angielskiego. Uczniowie przystąpili do konkursu "Teenagers In action" w ramach którego pochwalili się niezwykłymi skarbami natury Sępopola. Przygotowali stronę internetową o przyrodzie, roślinach i zwierzętach. Prace zaprezentowali przed mieszkańcami, nauczycielami i kolegami. Na koniec powstała prezentacja zawierająca relację z przeprowadzonych działań oraz filmik z wypowiedziami wszystkich uczestników.

Zachęcamy do obejrzenia strony - www.youngster.esy.es

Prezentacja działań
Galeria zdjęć
Strona 1 z 41 1 2 3 4 > >>
Strefa rodzicaWspółpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


187102 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie