oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaLuty 24 2017 18:27:58
NASZA SZKOŁAStrona główna BIP
Witamy
Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Nasz serwis korzysta z darmowego hostingu, dlatego powyżej pojawiają się reklamy, na które nie mamy wpływu.
Koncepcja pracy szkoły
Dzień Kota

16 lutego 2017 r. uczniowie klasy I SP gościli w Bibliotece Publicznej w Sępopolu. Ciepłe przyjęcie, jakie przygotowała Pani Bibliotekarka sprawiło, że dzieci poczuły się tam jak u siebie w domu, chociaż niektóre z nich były tam po raz pierwszy.
Celem zajęć bibliotecznych było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ich promocja poprzez zabawę oraz stworzenie przyjaznej atmosfery podczas pierwszych kontaktów z biblioteką.
Pierwszoklasiści z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, wysłuchali ciekawych informacji na temat biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Były zabawy, krzyżówka, której rozwiązanie pomogło dzieciom odgadnąć temat spotkania jakim był Światowy Dzień Kota. Usłyszeliśmy o wielu ciekawych kocich bohaterach książek, były też przysłowia, wiersze i wesołe zagadki. Kluczem do nawiązania przyjaznych relacji z kotem była przygotowana przez Panią Bibliotekarkę rinstrukcja obsługi kotar1;. Dzieci chętnie opowiadały o swoich domowych pupilach, potem wybrały się na samodzielne poszukiwania książki, która ich zaciekawi. Każdy z uczestników znalazł dla siebie ciekawą pozycję. Dzieci z zainteresowaniem wertowały strony księgi ważącej 11kg, oglądały czasopisma, przeglądały nie tylko literaturę przeznaczoną dla dzieci, ale również książki dla fanów motoryzacji czy historii świata.
Czas jaki dzieci spędziły w bibliotece był dla nich nie tylko dobrą zabawą, ale również nauką i miłym spotkaniem z książką w przyjaznej atmosferze. Zainteresowanie i entuzjazm dzieci świadczą o tym, że przyjaźń z książką jest cennym darem, który należy pielęgnować od najmłodszych lat.
Pouczająca była też droga do biblioteki: dzieci przypomniały sobie o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i zachowania się pieszych w ruchu drogowym. Pomnik 650-lecia Miasta Sępopola przypomniał nam o naszej przynależności do regionu i o tym, że wspólnie tworzymy historię.

Anna Murawska

Zdjęcia ...
Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka


W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka aktyw biblioteczny działający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu zaangażował się w zorganizowanie zajęć dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Oczywiście musiało być to coś zabawnego i pouczającego, zatem zaczęło się od wyszukiwania odpowiedniego fragmentu tekstu, który zostałby zaprezentowany drugoklasistom. Kolejnym krokiem była nauka interpretacji fragmentu powieści, a co za tym idzie minimalistyczne wcielenie się w odgrywane postacie choćby poprzez kolorystyczne dobranie strojów. Nasz Kubuś, czyli jedyny rodzynek w aktywie bibliotecznym -; może wagowo nie odpowiadał bohaterowi utworu A. Milne'a, ale dzieci nie miały problemu z rozszyfrowaniem, kim on jest.
Skoro tekst został odczytany, to przyszła kolej na sprawdzenie jego treści. Drugoklasiści losowali zatem magiczne kule, w których znajdowały się pytania dotyczące mieszkańców Stumilowego Lasu.
Niebagatelnym zadaniem okazało się również dopięcie Kłapouchemu dosyć często odczepiającego się ogona. Dzieci z zasłoniętymi oczami, współpracując ze swoimi rówieśnikami, musiały trafić ogonkiem we wskazane miejsce. Emocje sięgnęły zenitu- uczniowie za wszelką cenę chcieli pomóc swoim kolegom w dotarciu do celu.
Smakołykiem Kubusia- jak wszyscy wiemy- był miód, który i dla naszych uczestników zajęć stał się nie lada wyzwaniem- zwłaszcza zjedzenie go z talerzyka bez użycia rąk. Posklejane włosy i nieco umorusana twarz nie była jednak żadną przeszkodą w wykonaniu tego zadania.
Przyszła także kolej na zabawę z kolorowymi balonikami, czyli która drużyna przerzuci szybciej balony na stronę przeciwnika.
Na zakończenie zajęć uczniowie mogli wybrać do pokolorowania ilustrację prezentującą Kubusia Puchatka bądź jednego z jego przyjaciół. Aktyw biblioteczny przygotował dla dzieci jeszcze jedną niespodziankę, a mianowicie plakat prezentujący Kubusiową brygadę, w którą mogli się wcielić ich młodsi koledzy i koleżanki, pozując do zdjęć. Co jeszcze aktyw przygotuje dla młodszej grupy wiekowej? Tego dowiemy się w niedługim czasie.

Monika Rynkiewicz

Zdjęcia ...
Podsumowanie I semestru u gimnazjalistów

6 lutego odbył się apel grupy wiekowej gimnazjum. Na apelu przedstawiono sytuację dydaktyczno - wychowaczą.
Najwyższą średnią ocen może poszczycić się klasa IIIb - 3,60. Gratulujemy.
Najwyższą frekwencję w gimnazjum wypracowała klasa Ib - 92%.
Średnią ocen 4,5 i wyżej w gimnazjum otrzymało 25 osób. Najwyższą średnią ma uczennica klasy II a Weronika Stankiewicz- 5,53. Na drugim miejscu jest uczeń klasy IIa Aleksander Piluk- 5,47. Tuż za nim jest uczennica klasy IIIa Natalia Kurapiewicz- 5,44. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że liczba uczniów aktywnie pochłaniających wiedzę wzrośnie i na koniec roku szkolnego będziemy mogli poszczycić się znaczną ilością świadectw z czerwonym paskiem.

Zdjęcia...
Podsumowanie I semestru w klasach IV-VI SP

W poniedziałek 6.02.2017r. odbył się apel grupy wiekowej klas IV-VI podsumowujący I półrocze, na którym nagrodzono uczniów oraz klasy za wysokie osiągnięcia w nauce oraz frekwencję.
* Średnia grupy wiekowej pod względem nauki wyniosła - 4, 42 ( w II semestrze 2015/2016 wyniosła 4,3)
*Najwyższą średnią ocen zdobyła klasa - IVa 4,72

* Do grona uczniów, którzy w tym półroczu zdobyli najwyższą średnią należą:
- Aleksandra Kozieł ( 5,91),
- Bartosz Ladziński (5,55),
- Laura Żurawel (5,50).


* Klasa z najwyższą frekwencją to klasa VIa - 96,21% która otrzymała puchar.
* uczniowie, którzy w tym półroczu uzyskali 100% frekwencję.
Należą do nich:
- Roksana Rynkiewicz
- Oliwia Antosik
- Marcin Chełkowski
- Wiktoria Szafrańska
- Gabriela Jankun
- Grzegorz Jędrys
- Klaudia Siemaszko
- Roksana Rogozińska
- Oliwia Bartoszewicz
- Oliwia Łokuciejewska
- Alicja Młyńska
- Maciej Pawlak

Gratulujemy osiągnięć!


Zdjęcia ...

"Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość”
Od stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Sępopolu Fundacja Adagio realizuje projekt pt. "Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Uczestnikami projektu jest 160-ciu uczniów oraz 20-tu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sępopolu.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia w SP w ZSP w Sępopolu, poprzez:

* Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z klas I-VI
* Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I i klas IV-VI w tym uczniów niepełnosprawnych
* Stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego (utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w SP w ZSP w Sępopolu)
* Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

W ramach projektu będą organizowane zajęcia:
- koło matematyczno-przyrodnicze "Odkrywam świat" dla kl.I-III,
- koło przyrodnicze "Badacz przyrody" dla kl.IV-V ,
- koło matematyczne "Pitagoras" dla kl.IV-VI,
- j.ang.kl.I-III,
- j.ang.kl.IV-VI,
- zaj. kor-komp.,
- zaj. dydakt-wyrówn. z matematyki,
- socjoterapeutyczne,
- logopedyczne.

Obecnie trwa nabór do projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie dla uczniów
Regulamin uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli


Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu

Już od stycznia 2017 r. w Naszym Gimnazjum ruszył projekt pn. ,,Aktywny w Gimnazjum, przedsiębiorczy w życiu" w ramach Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 02.02.00, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Projekt w 94,95% sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi o 338.790,58 zł.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.07.2018 r., podczas gdy zajęcia w ramach projektu realizowane są w okresie od lutego 2017 do 30 czerwca 2018 r. Jest adresowany jest do 86 uczniów klas I i II Gimnazjum w Sępopolu oraz do 18 nauczycieli Gimnazjum.
Celem głównym Projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 60 uczniów oraz zmniejszenie trudności edukacyjnych u 26 uczniów Gimnazjum w Sępopolu, poprzez stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i kształcenie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (utworzenie i wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej), innowacyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i podniesienie kwalifikacji zawodowych 18 nauczycieli, w zakresie aktywnych metod nauczania i nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone będą następujące działania:
* Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu:
- zajęcia metodą laboratorium: przyrodnicze, matematyczne i jęz. angielskiego;
- koło matematyczne metodą eksperymentu;
- 7 - dniowy Letni obóz naukowy;
- 5 - dniowe Zimowe warsztaty naukowe;
- wyjazdy edukacyjne : na UWM, do Gdyni (CN i Oceanarium);
- Piknik Młodych Naukowców i Pokazy naukowe.

* Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dyslektyków oraz uczniów zagrożonych dysleksją.

* Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

* Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- indywidualne rozmowy doradcze;
- warsztaty zawodoznawcze;
- wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy do Bartoszyc oraz na Dni Otwarte i Targi Edukacyjne do szkół ponadgimnazjalnych w Bartoszycach i Olsztynie.

*Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów i innowacyjnych metod nauczania:
- szkolenia w zakresie aktywizujących metod pracy z uczniem ze SPE;
- szkolenia w zakresie nauczania metodą projektu edukacyjnego i eksperymentu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

Do 6 lutego 2016 r. trwa rekrutacja uczestników. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w najmłodszej grupie wiekowej odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne pt. "Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych" Zaproszony funkcjonariusz policji st. asp. Radosław Kubkowski omówił zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał dzieci przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach, a także udzielił wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Funkcjonariusz poinformował dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.


K. Ilnicka
Bal karnawałowy

20 stycznia w najmłodszej grupie wiekowej odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci już od rana były podekscytowane czekającą ich zabawą. Zaraz po śniadaniu dzieci założyły swoje stroje balowe i zamieniły się w królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, kowboje, batmanów, piratów, skrzatów oraz wiele innych postaci. Rozpoznać dzieci było trudno. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Przebierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim tym zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktywność dzieci, a cała zabawa karnawałowa przebiegła w miłej, serdecznej atmosferze.

K. Ilnicka

Zdjęcia ...

Zabawy z Sensoplastyką18.01.2017r. dzieci z grup przedszkolnych wraz ze swoimi rodzicami miały okazję do twórczego eksperymentowania z domową ciastoliną pt. Zabawy z sensoplastyką. Zajęcia te są połączeniem zabawy plastycznej z doświadczeniami polisensorycznymi, wspierającymi rozwój zmysłów oraz małej i dużej motoryki, wspomagają budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbają o usprawnienia ruchowe i rozwój poznawczy. Dzieci wraz z rodzicami podczas zajęć czas spędzali w sposób niezwykle barwny i kreatywny, wykonując między innymi "magiczny piasek" z mąki i oleju z odrobiną kolorowego pyłu. Co istotne, w trakcie warsztatów największy nacisk kładzie się przede wszystkim na bezpieczeństwo, dlatego też używane są produkty spożywcze. Głównym celem i założeniem zajęć było to, aby dziecko inicjowało zabawę. Rodzice nie namawiają ani nie zachęcają do konkretnych czynności. Frajdę sprawiało nie tylko kreatywne tworzenie. Z racji, iż na zajęciach nie ma ograniczeń, dzieci mogą robić coś, co robiła praktycznie każda dorosła osoba za młodych lat -mogą się po prostu pobrudzić. To w sposób oczywisty młodzi podopieczni przedszkola wykorzystywali. Trzeba również wspomnieć o rodzicach, ponieważ, nie ma co tego ukrywać, ci bawili się równie dobrze. Główna zasada tych zajęć mówi: "zrelaksowany i szczęśliwy opiekun to szczęśliwe dziecko". Co by dużo nie mówić, ciężko się z tym nie zgodzić.

K. Ilnicka

Zdjęcia...
Współczesny patriota
Wśród uczniów klas II Gimnazjum został przeprowadzony sondaż. Uczniowie zostali zapytani, jakimi cechami powinien charakteryzować się współczesny patriota. Wśród odpowiedzi padły następujące sformułowania:
Współczesny patriota
1. Szanuje symbole narodowe.
2. Zna historię swojego kraju.
3. Aktywnie obchodzi i święta narodowe.
4. Nie emigruje na stałe.
5. Zna zalety i wady swojego kraju. Wady próbuje poprawić
6. Bierze udział w wyborach
7. Jest tolerancyjny
8. W przypadku możliwości należy do jednostek ochotniczych (straży, wojska itp.)
9. Uczciwie płaci podatki i zgłasza popełnienia przestępstw.
10. Pracuje, samorealizuje się i bierze udział w akcjach charytatywnych.

Jako patriotów uczniowie wskazali:
Jana Pawła II
Józefa Piłsudskiego
Irenę Sendlerową
Ignacego Paderewskiego
Lecha Wałęsę
Tadeusza Mazowieckiego
Anitę Włodarczyk

Gimnazjaliści wykonali również prezentacje multimedialne poświęcone problematyce patriotyzmu. Oto przykładowe:
Prezentacja 1
Prezentacja 2

To jest teatrTo jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.


Uczniowie klasy Va w ramach lekcji języka polskiego mieli możliwość poznania wiadomości dotyczących teatru, a także ich praktycznego zastosowania. Ich zadaniem było przygotowanie krótkiego przedstawienia teatralnego na podstawie tekstu W. Chotomskiej "Legenda o warszawskim Bazyliszku". Zaczęli od przydziału ról, a następnie przeszli do ustalania kostiumów i rekwizytów. Zdecydowali się na maski teatralne. W szkolnej bibliotece rozpoczęły się zmagania piątoklasistów z bandażem gipsowym, który musiał wylądować na ich twarzach, aby powstał odlew. Co niektórzy stracili trochę włosów, bo zaschniętą maskę ściągali z przyklejoną grzywką. Efekt był zaskakujący, więc stał się rekompensatą za poniesione straty. Uczniowie na kolejnych zajęciach ozdabiali swoje maski zgodnie z przydzielonymi rolami- nie zabrakło zatem Bazyliszka, przekupki, cebularki czy garncarki i żołnierzy. Gąbki, skrawki firanek i tasiemki tchnęły życiem w gipsowe odlewy. Zwieńczeniem teatralnej pracy była inscenizacja. Dzieląc się na dwie grupy, uczniowie mogli oglądać swoich kolegów i koleżanki, a potem wspólnie podzielić się wrażeniami i uwagami na temat swoich występów.
Maski można oglądać w szkolnej bibliotece.

M. Rynkiewicz

Zdjęcia ...

Strona 1 z 7 1 2 3 4 > >>
Strefa rodzicaWspółpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


938571 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie