oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaMaj 30 2016 16:24:25
NASZA SZKOŁA


Strona główna BIP
Witamy
Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Nasz serwis korzysta z darmowego hostingu, dlatego powyżej pojawiają się reklamy, na które nie mamy wpływu.
Koncepcja pracy szkoły
Ogłoszenie
Sępopol, 24 maja 2016r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sępopolu ogłasza przyjmowanie zgłoszeń do Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły od 23 maja do 23 czerwca 2016r.
W związku z brakiem wolnych miejsc w Gimnazjum w Sępopolu nie przeprowadza się rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów spoza obwodu szkoły.
Zapraszamy na Rodzinny Piknik Naukowy
Nominacje poselskie
W dniu 24 maja Bartosz Jusiak i Mateusz Snopkowski odebrali z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego pana Artura Chojeckiego oraz kuratora pana Krzysztofa Marka Nowackiego Akty Nominacji na Posłów XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży. W trakcie uroczystości świeżo nominowani posłowie zaprezentowali swoje projekty.

Zdjęcia ...
Sukcesy trzecioklasistów SP
Czworo trzecioklasistów w dniach 18 i 19 maja br. zmagało się z zadaniami konkursowymi szczebla gminnego i powiatowego.
W konkursie powiatowym "Mały Mistrz Matematyki 2016r."uczestniczył Karol Skirliński ucz. kl. III a oraz Mateusz Bartoszewicz ucz. kl. III b. Dwudziestu najlepszych matematyków z klas trzecich powiatu bartoszyckiego zmagało się z niełatwymi zadaniami tekstowymi. Po umysłowych zmaganiach wyłoniono zwycięzców - Mateusz Bartoszewicz zajął III miejsce
(opiekun Krystyna Wierzbowska).
Dzień później kolejna dwójka uczniów uczestniczyła w III Gminnym Konkursie Pięknego Czytania ze Zrozumieniem: Maksymilian Zagajewski kl. III a i Jula Jurkiewicz kl. III b. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie zadań testowych, w których sprawdzano umiejętność czytania ze zrozumieniem, zaś w drugiej części konkursu dzieci wykazywały się płynnością czytania losowo wybranego fragmentu prozy. Wróciliśmy do szkoły podwójnie szczęśliwi, gdyż drugie miejsce w konkursie zdobyła Jula Jurkiewicz (opiekun Krystyna Wierzbowska), trzecie - Maksymilian Zagajewski (opiekun Joanna Kwiecińska).

Serdeczne gratulacje!
K. Wierzbowska

Zdjęcia ...

Dzień Profilaktyki

19 maja 2016r. w naszej szkole odbył się Dzień Profilaktyki. Uczniowie klasy V uczestniczyli w warsztacie dotyczącym przemocy pt: "Czy dokuczanie jest przemocą?", na którym poruszono m.in. zagadnienia dotyczące:
- konsekwencji przemocy słownej dla ofiar jak i sprawców,
- strat, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy,
- różnic między zachowaniem asertywnym a agresywnym.

Taki sam warsztat został także przeprowadzony 17 maja 2016r. w klasach IVa i IVb. Gimnazjaliści z klas I i II wzięli udział w spotkaniu dotyczącym problemu sięgania młodzieży po substancje odurzające ze szczególnym zwróceniem uwagi na dopalacze. Warsztat pt. "Dopalaczom mówię NIE!" cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Gimnazjaliści chętnie włączali się w dyskusję z prowadzącym.
Podsumowaniem dnia było spotkanie z rodzicami nt: "Stop dopalaczom! Jak uchronić dziecko przed sięganiem po substancje odurzające?"
Wszystkie warsztaty przeprowadził Pan Leszek Dowgiałło przedstawiciel firmy "Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki".
Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępopolu.

Zdjęcia ...

Święto Szkoły
" Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą,
jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli,
ale także śpiewa, tańczy, modli się,
opowiada historie i świętuje."
Harvey Cox

Tak, jak powiedział Harvey Cox jest czas na różne rzeczy - na naukę i na świętowanie. Nasza społeczność w miniony piątek świętowała szóstą rocznicę nadania gimnazjum imienia Ireny Sendlerowej i wręczenia sztandaru. Podczas uroczystości w części oficjalnej pani Dyrektor nawiązując do najnowszej książki Anny Mieszkowskiej "Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej" przypomniała wszystkim zgromadzonym postać patronki. Uczniowie natomiast mogli wykazać się znajomością życia i działalności I. Sendlerowej w drugiej części uroczystości podczas międzyklasowego konkursu. Zwycięzcą został zespół z klasy I a, któremu serdecznie gratulujemy.

W czasie uroczystości ważnym wydarzeniem było wręczenie tytułu Ucznia Otwartego Serca. W tym roku Kapituła przyznała go za kierowanie się w swoim młodzieńczym życiu zasadami ważnymi dla naszej patronki: miłością, tolerancją, pokorą i działania na rzecz drugiego człowieka Natalii Łokuciejewskiej uczennicy klasy III a. Pamiątkową statuetkę wręczyła ubiegłoroczna zdobywczyni tego wyróżnienia, już absolwentka naszej szkoły - Ewelina Rosicka.

Nie mogło też zabraknąć gratulacji i podziękowań. Otrzymali je uczniowie Bartosz Jusiak i Jakub Krzyszkowski oraz ich rodzice. Bartek w tym roku uzyskał tytuł laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, historii i wos-u. Jakub zdobył tytuł laureata z chemii i biologii oraz tytuł finalisty z języka angielskiego. Wręczone zostały również gratulacje Bartoszowi Jusiakowi i Mateuszowi Snopkowskiemu. Uczniowi ci otrzymali nominacje poselskie na obrady XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uzyskując najwyższy wynik w województwie za działania przybliżające społeczności lokalnej zapomnianą postać Józefa Giedrojcia.

To nie był koniec naszego świętowania. Po uroczystości uczniowie wzięli udział w różnych warsztatach tematycznych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

W tym dniu również gościliśmy uczniów ze szkół gminnych. Szóstoklasiści mogli bliżej poznać naszą szkołę, wziąć udział w warsztatach. Rozegrany został również Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt wywalczyły uczennice z SP w Dzietrzychowie, a w kategorii chłopców uczniowie naszej szkoły. Tytuł najlepszej lekkoatletki uzyskała Natalia Kowejsza z SP w Dzietrzychowie, lekkoatlety- Maciej Skorupski z SP Sępopol.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział we wspólnym świętowaniu.

Zdjęcia ...
Kwitnące Tarasy...
W roku szkolnym 2015/ 2016 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klasy I b realizują projekt ekologiczny " Kwitnące tarasy". Projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie , a patronat nad nim objął Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia w Elblągu. Dzięki pozyskanym funduszom zakupione zostały kwitnące krzewy, które stały się ozdobą frontu budynku przedszkolnego. W realizacji projektu bardzo pomocni okazali się rodzice dzieci z klasy Ib. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy , natomiast całą społeczność zapraszamy do zobaczenia " naszych Kwitnących Tarasów".

H. Petrecka - Wrzosek, D. Wobolewicz

Zdjęcia ...
W gospodarstwie ogrodniczym

W piątek 13 maja dzieci z oddziałów zerowych odwiedziły gospodarstwo ogrodnicze. Naszymi gospodarzami tego dnia byli p. Kucharscy, którzy starali się wyjaśnić nam na czym polega praca w szklarniach. Dzieci z nieukrywaną fascynacją obserwowały rosnące tam pomidory, ogórki i barwne kwiaty. Wszystko , to co widzieliśmy było dla nas zaskakujące pod każdym względem. Zadziwiała nas wielkość tych roślin , ilość i sposób ich uprawy. Magiczne wydawały się też szklarnie wypełnione po brzegi barwnymi i pachnącymi kwiatami. Dzieci w tym miejscu czuły się jak elfy na kwitnącej łące. Za życzliwość i cierpliwość do naszych najmłodszych dzieci dziękujemy p. Kucharskim.

K. Ilnicka, D. Wobolewicz

Zdjęcia ...
Wycieczka pierwszoklasistów
10.05.2016r klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę edukacyjną do bocianiej wioski Szczurkowa . Grupie towarzyszyli funkcjonariusze Straży Granicznej starszy chorąży Mic Artur, st.sierżant Kaczmarek Robert i sierżant Klimus Mariusz.
Uczniowie dowiedzieli się co to jest "zielona granica" i układ z Schengen, poznali znaki graniczne , dowiedzieli się także co to jest pas graniczny. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia pełnego wyposażenia funkcjonariuszy , które potrzebne jest im w codziennej pracy.
Funkcjonariusz Artur Mic opowiedział także uczniom bardzo wiele ciekawostek z życia bocianów. Uczniowie dowiedzieli się, że budowa gniazd zajmuje ptakom kilka dni, a podstawowym materiałem są drobne gałęzie i patyki, wyściółka to zbita masa ziemi, słoma, siano kawałki papieru. Bociany składają jaja wraz z początkiem drugiej dekady kwietnia, zaś pierwsze pisklęta klują się około 20 maja. Małe bociany najchętniej zjadają owady i dżdżownice w późniejszym okresie drobne bezkręgowce jak i niewielkie ssaki. Wszyscy słuchali z wielkim zainteresowaniem.
Dziękujemy funkcjonariuszom Straży Granicznej za bardzo ciekawą lekcję.

Wychowawcy i uczniowie klas pierwszych.
Lucyna Basiukiewicz

Zdjęcia ...
Sejm Dzieci i Młodzieży

Nasi uczniowie będą reprezentować województwo warmińsko-mazurskie na XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Bartosz Jusiak i Mateusz Snopkowski z najlepszym wynikiem w województwie uzyskali mandat poselski na XXII sesję SDiM. Tematem tegorocznego projektu były "Miejsca pamięci- materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości". Jako cel nasi uczniowie wybrali Górę Wallberg, na której jest pochowany polski powstaniec listopadowy, książę Józef Jan Giedroyć. O przebiegu projektu i o jego wynikach możecie się dowiedzieć więcej przeglądając prezentację, która jest umieszczona na stronie naszej szkoły:

Link do prezentacji

Teraz przed Bartkiem i Mateuszem kolejne wyzwania 14 i 15 maja jako najwyżej ocenieni w naszym województwie wezmą udział w posiedzeniu komisji problemowej, której zadaniem będzie przygotowanie uchwały. 24 maja w Olsztynie nasi posłowie odbiorą mandaty poselskie z rąk wojewody. Dzień przed posiedzeniem sejmu będzie poświęcony na zwiedzanie przez posłanki i posłów miejsc pamięci, a 1 czerwca odbędą się uroczyste obrady XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Życzymy naszym reprezentantom owocnych obrad i wielu niezapomnianych wrażeń. Franciszek Maszota

Zdjęcia ...
Tajemnice pszczelego ula

29 IV 2016r. klasa IIb gościła babcię Mai panią Leokadię Pawłowską, która w ciekawy sposób opowiedziała uczniom o życiu i podziale ról w pszczelej rodzinie. Uczniowie poznali etapy powstawania miodu, jego rodzaje oraz zalety i działanie. Dowiedzieli się również jak pszczoły się odżywiają oraz jakie prace wykonuje pszczelarz. "Na żywo" mieli okazję zobaczyć ramki, do których pszczoły składają miód, dymiarkę do ich odstraszania oraz kit i wosk, które oprócz miodu wytwarzają pracowite pszczoły. Szczególnym powodzeniem cieszył się kapelusz z siatką, który chroni głowę pszczelarza przed ukąszeniami. Uczestnicy spotkania zadawali wiele ciekawych pytań.
Potrafili odpowiedzieć na pytanie problemowe: Co by się stało, gdyby wszystkie pszczoły wyginęły?
Na koniec spotkania dzieci zjadły bułeczki z pysznym miodem, który w prezencie otrzymali od gościa i dziadka Huberta. To była "słodka" i pożyteczna lekcja.

Dziękujemy pani Leokadii za wizytę w naszej klasie.

Wychowawca: M.Płatek

Zdjęcia ...
Strona 1 z 10 1 2 3 4 > >>
Strefa rodzicaWspółpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


635456 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie