oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaKwiecień 24 2014 23:15:31
NASZA SZKOŁA

Strona główna BIP
Witamy
Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Nasz serwis korzysta z darmowego hostingu, dlatego powyżej pojawiają się reklamy, na które nie mamy wpływu.
NASI MALI SKRZYDLACI PRZYJACIELE- „ Domek dla owadów”.


Wiosna zagościła u nas już na dobre. Każdego dnia dzieci z przedszkola wyruszają na spotkanie przygodzie. Odkrywają tajemnice przyrody o których do tej pory mogli tylko posłuchać w trakcie głośnego czytania bajek, baśni i opowieści . Wszystkie maluchy wyposażone w lupy wyruszają na poszukiwanie zwykłych a może nadzwyczajnych okazów przyrodniczych. W ten to właśnie sposób odkryli siedzibę owadów, które zamieszkały w śród korzeni drzewa klonowego. Dzieci obserwowały też biedronki budzące się do życia, pszczoły uwijające się w pośpiechu i zbierające pyłek kwiatowy. Uwadze maluchów nie umknęły także prędko wędrujące mrówki, niosące do swojego mrowiska igiełki sosnowe. Dzieci zadziwił fakt, iż tak wiele ciekawostek można zaobserwować za pomocą powiększającego szkiełka. Dokonane obserwacje doprowadziły do rozważań: gdzie nasi mali skrzydlaci przyjaciele mają swoje mieszkania? Po dyskusji zapadła decyzja, że pomożemy owadom w zbudowaniu im prawdziwego i wygodnego domku, w którym zamieszkają biedronki i inne owady zapylające kwiaty. Domki dla owadów zostały zbudowane w trakcie zajęć otwartych dla rodziców i wystawione do przedszkolnego ogrodu. Dzięki temu przedsięwzięciu przyroda wokół nas będzie piękniała każdego dnia coraz bardziej , a my tym pięknem będziemy cieszyli oczy.

Zdjęcia
Życzenia


Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary i miłości,
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych
życzy

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu
List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas III gimnazjum
Lekcja o Funduszach Europejskich 3


To temat lekcji, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia w poszczególnych klasach gimnazjum w ramach promocji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Uczniowie podczas zajęć zdobywali wiedzę na temat, czym są Fundusze Europejskie i jak projekty realizowane przy wsparciu PO RPW wpływają na rozwój ich regionu. Wskazywali zalety wykorzystywania Funduszy Europejskich w naszej gminie. Poznawali również obowiązki beneficjentów. Każda lekcja kończyła się konkursem. Uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadania związane z tematyką Funduszy Europejskich, otrzymali drobne upominki.

Zdjęcia...
Człowiek i krople wody...

Fundacja Tygodnika Wprost i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach programu
"Najbogatsi dla nauki" ogłosiła konkurs  na najciekawszy projekt badawczy  dla uczniów szkół podstawowych z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Projekt : "Człowiek i krople wody" znalazł się wśród laureatów.
Dzięki temu w terminie od 1 września 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. uczniowie klas IVa, IVb i Vb pod kierunkiem nauczyciela przyrody: Marzeny Wolińskiej- Łosiewicz badali Wpływ działalności człowieka na stan czystości rzeki Łyny w gminie Sępopol.

Na podstawie wybranych źródeł naukowych np. publikacji dotyczących stanu czystości wód w Polsce, form zanieczyszczeń wód, metod określania stanu czystości wód, organizmów wskaźnikowych ... oraz wywiadu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Sępopolu analizowali działania człowieka w gminie wpływające na czystość wody rzeki Łyny.
Badali właściwości wody w rzece Łynie w dwóch miejscach: powyżej i poniżej Sępopola.
Badali, m.in. właściwości fizyczne wody (temperaturę, przejrzystość, kolor, zapach ...) oraz wybrane właściwości chemiczne wody(twardość , zawartość azotynów, azotanów, fosforanów ...).
Zbierali materiał badawczy i określali skład świata żywego wody skupiając się przede wszystkim na organizmach wskaźnikowych-określających stopień czystości wody. Analizowali wyniki.
Przeprowadzili wywiad z członkami Związku Wędkarskiego na temat ryb i innych kręgowców występujących w Łynie.
Badali jakość wody wpływającej do oczyszczalni ścieków i z niej wypływającej w czasie wycieczki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Sępopolu. Jednocześnie zapoznali się z działaniem oczyszczalni ścieków.
Określali wpływ działań człowieka w Sępopolu na zlewnię Bałtyku.
Przygotowali katalog domowych sposobów oszczędzania wody.
Przeprowadzili wywiady z rolnikami i pracownikami Urzędu Miasta w Sępopolu odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną.
Uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Przyrody w Olsztynie na warsztaty edukacyjne dotyczące fauny Warmii i Mazur .
Projekt zakończył się debatą z zaproszonymi gośćmi (Wędkarze - członkowie koła "Kleń", pracownicy Urzędu Gminy w Sępopolu, Radni gminy Sępopol, pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Sępopolu, dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, rodzice) na temat : "Czy działalność człowieka ma wpływ na czystość rzeki Łyny w gminie Sępopol?".

Zdjęcia ...
„ Wielkanocna Palma” – zajęcia otwarte metodą warsztatową


"...w niedzielę palmową palmy nie z palmy tylko z bazi milutkich wiosennych polskich i trzcin jak babiny w chustach kolorowych na dróżkach wiejskich..."


10. 04. 2014r. w przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Niedziela palmowa oraz konkurs ogłoszony przez nauczycielki świetlicy na "Największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną" były inspiracją do podjętych działań. W trakcie zajęć wykonano wiele pięknych, małych dzieł sztuki. Uczestnikom zajęć radość przyniósł efekt końcowy ich pracy. Wykonane palmy zadziwiały pomysłowością ich twórców, barwami i prostotą, która w tym wypadku okazała się ogromnym walorem.

Zdjęcia...
Odróżniamy gatunki filmowe


W dzisiejszych czasach film uważany jest za jeden z rodzajów sztuki, która wykorzystując dźwięk i obraz, spełnia -względem odbiorcy-funkcję rozrywkową, poznawczą a także wychowawczą.
Film zatem jako masowa rozrywka ma swoje gatunki, które trafiają do różnych grup społecznych, do różnego grona widzów: dzieci, młodzieży, dorosłych.
Każdy z gatunków filmowych ma swoje wyznaczniki. Dramat, komedia, horror, fantasy, film muzyczny - to tylko część pojęć, które mieli możliwość poznać uczniowie biorący udział w warsztatach filmowych organizowanych 9 kwietnia w Bartoszyckim Domu Kultury przez MAKfilm.
Czwarto-, piąto- i szóstoklasiści naszej szkoły dowiedzieli się o elementarnych wyróżnikach każdego z gatunków, które dodatkowo zostały potwierdzone projekcją fragmentu omawianego filmu.
W drugiej części warsztatów uczniowie mieli możliwość wygodnego rozlokowania się w fotelach i obejrzenia filmu "Most do Terabithi", którego gatunek musieli określić sami.
,,Spotkanie z poezją dziecięcą”.


8 kwietnia 2014r. w najmłodszej grupie wiekowej odbył się szkolny konkurs recytatorski pod hasłem ,,Spotkanie z poezją dziecięcą". Przed jury oraz swoimi kolegami i koleżankami 13 uczniów zaprezentowało się deklamując przygotowane utwory z poezji dziecięcej. W tym roku nie zabrakło wierszy znanych autorów, którzy pisali dla dzieci, a mianowicie: Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Prezentowane były również utwory współczesnych pisarek: Natalii Usenko, Jolanty Hordeckiej -Wieczorek, Danuty Wawiłow, Agnieszki Frączek oraz Hanny Łochockiej. Komisja przysłuchując się deklamowanym utworom oceniała: znajomość tekstu, wyrazistość mowy, właściwe tempo, intonację oraz interpretację tekstu. Każde z tych kryteriów było punktowane i odnotowywane w przygotowanej karcie. Ogólna największa liczba punktów zdecydowała o zajęciu głównych miejsc. Wśród zwycięzców okazali się uczniowie z klas drugich.
Komisja przyznała I miejsce Nadii Rogińskiej uczennicy z klasy IIb, II miejsce zajął Olaf Bielicki z klasy IIa, a III miejsce Kinga Zych również z klasy IIa.
Wyróżnienie otrzymała Amelka Rucińska z klasy Ia.
Zwycięska grupa będzie reprezentować naszą szkołę w gminnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu 11 kwietnia 2014r. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.
K. Wierzbowska

Zdjęcia...
Start w naukę
Oto prezentacje, które będą reprezentować naszą szkołę podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Start w naukę" w Pieriesławskoje 28 kwietnia 2014 r.

Zabawy naszych przodków

Jaka przygotować zdrowe śniadanie dla gimnazjalisty?

Poszczególnym zespołom życzymy powodzenia:)
W zdrowym ciele...


Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznice powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2014 są choroby przenoszone przez wektory. Tego dnia w naszej szkole w klasach gimnazjum odbyły się zajęcia na temat zagrożeń wywołanych przez kleszcze i związane z tym choroby odkleszczowe (borelioza). W grupie wiekowej I-III SP zorganizowany został quiz wiedzy o zdrowiu. Natomiast w kl.IV-VI szkoły podstawowej odbył się turniej wiedzy o zdrowiu, którego celem było: propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych, poszerzanie wiedzy o zdrowiu.

A oto wyniki: I miejsce-kl.VA i VIB, II miejsce- kl.IVB, III-miejsce kl.IVA i VIA.

Zdjęcia ...
"Co ze mnie wyrośnie?".


W ramach międzynarodowego tygodnia promowania Internetu uczniowie klas: Ia, Ib oraz IIb uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sępopolu. Zajęcia odbyły się pod hasłem: "Co ze mnie wyrośnie?".
Panie prowadzące bardzo serdecznie powitały dzieci i zaprosiły do kręgu, w którym każde dziecko mogło w zabawie pochwalić się swoim talentem oraz wypowiedzieć się kim chciałoby zostać w przyszłości. Panie bibliotekarki zaproponowały przeróżne zabawy, zagadki pantomimiczne, podczas których dzieci mogły wejść w rolę policjanta, pielęgniarki, fryzjera czy kierowcy. Oprócz zawodów znanych, tradycyjnych, uczniowie poznali także zawody związane z pracą w cyrku, operze i filmie. Różnorodność atrybutów symbolizujących różne zawody pomagała dzieciom odkrywać jaki zawód symbolizuje dany przedmiot. Dzieci omawiały narzędzia i przybory używane przez osoby pracujące w danym zawodzie oraz czynności przez nie wykonywane. Rozmawiając z uczniami na tematy przeróżnych zawodów, zwrócono im uwagę na to, że każdy zawód jest potrzebny i że ludzką pracę należy szanować - bo z efektów tej pracy wszyscy na co dzień korzystamy. Podkreślono również cechy jakie są przydatne przy wykonywaniu danego zawodu.
Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali prace plastyczne, w których przedstawili swoje marzenia związane z przyszłym zawodem.

Dziękujemy paniom: Danucie Cybuli i Joannie Pełech za miłe spotkanie i ciekawą lekcję biblioteczną, która pomogła dzieciom przybliżyć niektóre profesje, a także osłuchanie się z ich nazwami.
Wychowawczynie: p.Lucyna Basiukiewicz, p.Joanna Kwiecińska, p.Krystyna Wierzbowska

Zdjęcia...
Strona 1 z 41 1 2 3 4 > >>
Strefa rodzicaWspółpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


188649 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie