Dokumenty
Dodane przez Macmann dnia Wrzesień 23 2013 21:52:16
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu
Statut Szkoły Podstawowej w Sępopolu
Statut Przedszkola w Sępopolu
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSP w Sępopolu
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego


Szczegółowe Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

Punktowe Zasady Oceniana Zachowania klasy I-III SP
Karta Samooceny Zachowania klasy I-III SP

Punktowe Zasady Oceniana Zachowania IV-VIII i dotychczasowe klasy gimnazjum
Karta Samooceny Zachowania IV-VI
Karta Samooceny Zachowania VII-VIII i dotychczasowe klasy gimnazjumKALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
Harmonogram konkursów
Szkolny zestaw programów nauczania


Regulamin wycieczek szkolnych
Karta wyjścia poza teren szkoły