Dzień Nowych Technologii w Szkole
Dodane przez edelezuch dnia Marzec 26 2018 07:16:32

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa MEN, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Uczestnictwo w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zadeklarowało 328 podmiotów z Polski i z zagranicy w tym nasza szkoła.
21 marca nauczyciele poprowadzili lekcje w każdej klasie z wykorzystaniem ciekawych narzędzi TIK. Królowały Ozoboty, kody QR i aplikacje quizowe typu Kahoot! i Quizizz, a także gra Scottie Go!.
Stworzenia nie z tej ziemi - to temat lekcji języka polskiego, podczas której uczniowie w grupach wypisywali znane im postacie fantastyczne, zarówno z literatury, jak też z filmu. Dzięki wykorzystaniu własnych telefonów z dostępem do internetu mogli w szybki sposób wyszukać potrzebne im informacje bądź zweryfikować posiadane. Lekcja przyjęła formę konkursu, a jedną z konkurencji były kalambury, więc telefony na pewno przydały się w odświeżeniu wiadomości na temat postaci mitologicznych czy legendarnych.
W ramach lekcji plastyki z wykorzystaniem TIK w klasie IVb wykonano pracę pt. r Pani Wiosna "interpretacja". Uczniowie w zespołach przy użyciu telefonów komórkowych oraz rzutnika poszukiwali cech wiosny i krótko opisywali postać po czym indywidualnie wykonali pracę wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę.
Na języku angielskim, uczniowie korzystali z atrakcyjnego dla nich sposobu utrwalania wiadomości. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom, uczyli się szybciej i efektywniej. Sprawiło im to frajdę.
Lekcja przyrody w klasie IV a - Wiek dojrzewania - czas wielkich zmian. Z pomocą tablicy multimedialnej uczniowie oglądali krótkie filmy i prezentacje. Następnie rozwiązywali zadania podsumowujące.
Uczniowie na lekcjach matematyki korzystali z platformy do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Była to praca z aplikacją Kahoot oraz Quizizz. Grali w matematycznych milionerów na platformie Learningapps oraz obejrzeli i wykonali udostępnione quizy polecane przez MEN na stronie https://akademia.nask.pl/ dotyczące bezpieczeństwa różnych narzędzi i usług sieciowych, powszechnie używanych również przez najmłodszych internautów. W ramach zabawy uczniowie zapoznali się również z przygotowanymi przez Akademię NASK edukacyjnymi filmy o przygodach zabawnych bohaterów: Plika i Foldera w sieci.
Na zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych również wykorzystano narzędzia TIK. Ich celem było:
- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej uczniów
- rozwijanie spostrzegawczości
- rozwijanie logicznego myślenia
- rozwijanie pamięci
Zajęcia integrowały uczniów, skłaniały do współpracy i wzajemnej pomocy podczas wykonywania zadań indywidualnych.
Na podsumowanie uczniowie klas I-III skonstruowali Eko- roboty. Wykonali wg własnego pomysłu robota w figur geometrycznych. Uczniowie w ramach zajęć z edukacji technicznej rozmawiali o recyklingu i zastanawiali się co można wyczarować z surowców wtórnych. Oglądając bajkę "Rybek z Rybnika uczy segregować śmieci" dowiedzieli się, co można zrobić, aby zachęcić ludzi do segregacji śmieci. Wszyscy doszli do wniosku, że można dać odpadom ich drugie życie tzn. wykonać ekoroboty z wykorzystaniem różnych surowców wtórnych. Najpierw uczniowie projektowali na komputerze, a następnie przystąpili do konstruowania ekorobotów.
Klasach 0 i II wprowadzono elementarne podstawy kodowania mające na celu rozwijanie kompetencji takich jak nauka logicznego myślenia czy umiejętność pracy w zespole. Zadaniem postawionym dzieciom było stworzenie rysunków z wykorzystaniem kodu strzałkowego.
Podczas zajęć uczniowie klasy III b dowiedzieli się:
-Co to znaczy programować?
-Jakie są programy komputerowe?
-Dla jakich urządzeń pisze się programy?
Starsi uczniowie pod okiem nauczycieli w-f opracowali i zaprezentowali taniec robota.
Natomiast uczniowie oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w interaktywnym quizie pod hasłem A to Polska właśnie! przygotowanym przez nauczycieli historii. Bardzo się podobało o czym świadczyły gromkie brawa uczniów.

E. Jankowska

Zdjęcia ...