Gminny konkurs „ Wiedzy o bezpieczeństwie dla klas III ‘’
Dodane przez edelezuch dnia Marzec 29 2018 16:48:25

26.03.2018 r w Zespole Szkolno - Przedszkolnym odbył się gminny konkurs "Wiedzy o bezpieczeństwie dla klas III ".
Celem konkursu było - wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także wyrabianie nawyków stosowania się do przepisów ruchu drogowego,
- dostrzeganie zagrożeń w ruchu drogowym,
- pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach drogowych,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły,
- utrwalanie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w sieci.
W części pierwszej uczniowie klasy IIIa i IIIb przedstawili montaż słowno- muzyczny . następnie uczniowie ze Sp Ponik, Wiatrowca i Sępopola przystąpili do turnieju wiedzy. Po bardzo wyrównanej walce I m zajęli uczniowie ze Sp z Sępopola , na miejscu II uplasowali się uczniowie ze SP z Wiatrowca, zaś uczniowie z Sp Ponik zajęli miejsce III. Na zakończenie odbył się pokaz resuscytacji przygotowany przez uczniów klas III i II gimnazjum SK PCK .
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Hanna Petrecka Wrzosek, Lucyna Basiukiewicz, Joanna Kwiecińska

Zdjęcia ...