Pierwsza wycieczka w ramach programu „Laboratorium- Mój Profil”
Dodane przez edelezuch dnia Listopad 20 2018 21:53:18


W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu wspomagania uczniów w wyborze zawodu pod nazwą "Laboratorium- Mój Profil". Program realizowany jest na mocy umowy o partnerstwie zawartej 12 września 2016 r. między: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a Warmińsko - Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Program jest adresowany do uczniów kl. VII, VIII i III gimnazjum.
Celem Programu jest:
1. Wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.
2. Włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
3. Wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących:
a) efektywności obowiązkowego udziału uczniów w wycieczkach zawodoznawczych organizowanych w zakładach pracy różnych branż,
b) rozwiązań organizacyjnych, kadrowych i logistycznych szkół, zakładów pracy oraz JST realizujących Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu,
c) wspierania uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb pracodawców.
18 chętnych uczniów z klas VII, VIII i III gimnazjum 20 listopada 2018 r. odwiedziło zakład produkcyjny "Nova Mazur Design" w Bartoszycach. Uczniowie zapoznali się ze specyfika zakładu, poznali poszczególne działy pracy w nim wyodrębnione oraz stanowiska pracy. Doświadczyli występujących w zakładzie warunków pracy. Sam mogli spróbować pracy tapicera wykonując czynności tapicerskie z użyciem pneumatycznego zszywacza. Uczniowie przekonali się, że praca tapicera to zajęcie wymagające dużego wysiłku fizycznego, ale jest to profesja, w której cały czas jest zapotrzebowanie na nowych pracowników.

K. Stankiewicz
Zdjecia ...