Mały Mi¶ w ¶wiecie wielkiej literatur
Dodane przez edelezuch dnia Listopad 25 2018 21:23:15


Mały Mi¶ w ¶wiecie wielkiej literatury to ogólnopolski program czytelniczy, którego autorem jest Pani Aneta Konefał. Głównym celem programu jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpraca między przedszkolami i ¶rodowiskiem rodzinnym dziecka. Autorka programu opracowała również innowację pedagogiczn± opieraj±c± swoje założenia na wyżej wymienionym programie pt. Mały Mi¶ w ¶wiecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast nauczycielki wychowania przedszkolnego z Przedszkola w Sępopolu zmodyfikowały i udoskonaliły j± na potrzeby naszego przedszkola. Każda grupa przedszkolna wybrała swojego Misia, nazwała go i to wła¶nie on zachęca dzieci do słuchania bajek czytanych przez nauczycielki oraz zaproszonych go¶ci, ¶piewa z dziećmi zmisiowane piosenki, organizuje spotkania z ciekawymi ludĽmi, tworzy uroczysto¶ci grupowe, bawi się oraz uczy poprzez konkretne zadania zaproponowane przez autorkę. Mi¶ wybiera się również w podróż do domów naszych przedszkolaków, nios±c ze sob± swój misiowy dzienniczek co cieszy się ogromn± rado¶ci± w¶ród najmłodszych, a także ich rodziców.

p. K. Ferdycz
Zdjęcia ...