Czyste powietrze wokół nas
Dodane przez edelezuch dnia Maj 19 2019 19:28:18


Na przełomie kwietnia i maja 2019 r. w nasze szkole, w dwóch grupach przedszkolnych realizowany był profilaktyczny program edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas. Zajęcia ukierunkowane były na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu. Program obejmował następujące zagadnienia: ,,Co i dlaczego dymi?, ,,Jak się czuję kiedy dymi papieros?, "Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?, ,,Jak unikać dymu tytoniowego?.
Program został zrealizowany w całości w oparciu o przygotowane materiały - scenariusze, prezentację, karty pracy.
Tematyka zajęć cieszyła się zainteresowaniem szczególnie starszych dzieci, które doskonale przyswoiły sobie prezentowane treści. Dzieci potrafią wskazać źródła dymów, ich rodzaj i wpływ na jakość oddychania. Potrafią wymienić podstawowe skutki palenia tytoniu oraz wskazać możliwe sposoby unikania dymu tytoniowego. Rozpoznają znaki świadczące o zakazie palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych. Dzieci polubiły postać maskotki programu Dinka i chętnie uczyły się piosenki o nim.
Część rodziców w czasie spotkania podsumowującego stwierdziła, że dzieci podejmowały w domu rozmowę na temat problematyki palenia, dzieliły się zdobytą wiedzą z najbliższymi. Dodatkowo na spotkaniu 16 maja 2019r. przekazano rodzicom ulotki edukacyjno- informacyjne dotyczące szkodliwości palenia i skutków biernego palenia udostępnione na stronie WSSE w Olsztynie.

K. Stankiewicz
Zdjęcia ...