Ogrody rustykalne
Dodane przez edelezuch dnia Czerwiec 02 2019 20:53:06


W marcu tego roku nasza placówka przystąpiła do wojewódzkiego konkursu "Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego"; pod hasłem "Wsi spokojna, wsi wesoła" - czyli zakątki rustykalne w szkolnym ogrodzie dydaktycznym.
Cele:
- przywrócenie pamięci o dawnych ogrodach wiejskich;
- wspieranie kształtowania kompetencji kluczowych;
- rozpropagowanie idei przedszkolnego i szkolnego ogrodu dydaktycznego;
- rozpropagowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie szacunku do bio- i georóżnorodności;
- zwiększenie liczby siedlisk dla pożytecznych owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków;
- kształcenie umiejętności tworzenia środowiska zróżnicowanego biologicznie
i przyjaznego człowiekowi, zwierzętom i roślinom oraz dbania o nie;
- podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół przedszkola lub szkoły;
kształcenie umiejętności fotograficznych
Nasza placówka doskonale wpisuje się w powyższe cele wyznaczone przez OCEE WMODN w Olsztynie Od kilku lat troskliwie tworzymy i opiekujemy się naszymi zielonymi zakątkami stworzonymi wokół budynku Przedszkola. Cieszą one nas swoim pięknem od wczesnej pory wiosennej do późnej jesieni . Wielokrotnie też stają się nasza salą lekcyjną, w której uczymy się i bezpośrednio doświadczamy kontaktu z przyrodą.


Nauczycielki przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Sępopol
Zdjęcia ...
Film