Informacje dotyczące tornistrów szkolnych
Dodane przez edelezuch dnia Wrzesień 04 2019 07:49:59
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego i kupowaniem przez rodziców przyborów, w tym tornistrów szkolnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, przypomina:
- zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15 % masy ciała ucznia,
- tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców oraz być wyposażony w równe, szerokie szelki,
- długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
- zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
-rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka- pozwoli to zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

Na przekroczenie wagi tornistrów wpływają następujące czynniki, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
- noszenie dodatkowych słowników i książek,
- noszenie innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (pamiętniki, albumy, zabawki, itp.),
- rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister (ważne jest, aby ciężar pustego tornistra był jak najmniejszy),
- niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów.

Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy zapewnić dzieciom odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu. Należy także zachowywać właściwą symetrię ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych np. oglądaniu telewizji lub odrabianiu lekcji. Wskazana jest współpraca dyrektorów szkół z nauczycielami, rodzicami i personelem medycznym w tym obszarze.

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/oswiata/zalecenia-dotyczace-tornistrow-szkolnych/

Sporządziła:
Magdalena Dmitruk
mł. asystent PZiOZ
PSSE w Bartoszycach