oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaListopad 17 2018 19:01:13
NASZA SZKOŁAStrona główna BIP
Regulamin rekrutacji na obóz edukacyjny
Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0128/16-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa II- Kadry dla gospodarki.
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Projekt pn. „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość”


Regulamin rekrutacji na obóz edukacyjny dla uczestników projektu
pn. „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość”

1. Projekt „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” (w dalszej części zwany projektem) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Realizatorem projektu jest Fundacja ADAGIO.
3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji procesu rekrutacji uczestników projektu „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” i będzie stosowany przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu oraz Szkołę Podstawową im. Adama Loreta w Ponikach na każdym etapie jej trwania.
4. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 07.05.2018r. do 01.06.2018r.
5. Rekrutacja dotyczy uczestnictwa w obozie edukacyjnych organizowanym w Jastrzębiej Górze w ramach projektu, w terminie 26.06.2018 – 05.07.2018r.
6. W obozie edukacyjnym może wziąć udział 36 uczniów - uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu i 13 uczniów - uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach.
7. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w obozie edukacyjnym jest udział w projekcie „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” oraz pisemna deklaracja rodziców o chęci udziału w obozie wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Niedostarczenie ww. dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w obozie.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą:
• Szkolny koordynator projektu
• Nauczyciele - wykonawcy projektu
• Kierownik projektu
9. W pierwszej kolejności komisja dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Następnie dokonany zostanie wybór chłopców i dziewcząt zgłoszonych do uczestnictwa w działaniach w ramach projektu, według następujących kryteriów:
a) Dotychczasowa frekwencja i aktywność na zajęciach projektowych (1-10 pkt).
b) Opinia nauczyciela wykonawcy projektu (1-10 pkt).
c) Ocena z zachowania za ostatni semestr (1-5 pkt).
10. Po wstępnej weryfikacji sporządzone zostaną listy zakwalifikowanych uczestników projektu wraz z listami rezerwowymi.
11. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc, w pierwszej kolejności w obozie będą mogli uczestniczyć uczniowie i uczennice, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
12. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym uczniom i uczennicom równe szanse dostępu. Uczniowie i uczennice zostaną poinformowani o dniach rekrutacji poprzez informacje na stronie internetowej szkoły, informacje bieżące udzielane przez nauczycieli i personel projektu.
13. Osoba, która po zakwalifikowaniu się na obóz oraz po dostarczeniu wymaganej dokumentacji może zrezygnować z uczestnictwa w nim z przyczyn innych niż losowe, w terminie do 08.06.2018r. Wówczas na jej miejsce zostanie zrekrutowana osoba z listy rezerwowej, która będzie miała największą ilość punktów.
14. Informacja nt. obozu zostanie zamieszczona na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz na stronie Realizatora projektu oraz rozpropagowana wśród uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów prawnych – zajęcia projektowe, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, itp.
Strefa rodzicaNasze przedszkole
Współpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


1449775 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie