oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaKwiecień 18 2019 23:06:49
NASZA SZKOŁA
Strona główna BIP
Regulamin rekrutacji na obóz edukacyjny
Umowa nr RPWM.02.02.01-28-0128/16-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa II- Kadry dla gospodarki.
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Projekt pn. „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość”


Regulamin rekrutacji na obóz edukacyjny dla uczestników projektu
pn. „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość”

1. Projekt „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” (w dalszej części zwany projektem) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Realizatorem projektu jest Fundacja ADAGIO.
3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji procesu rekrutacji uczestników projektu „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” i będzie stosowany przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu oraz Szkołę Podstawową im. Adama Loreta w Ponikach na każdym etapie jej trwania.
4. Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 07.05.2018r. do 01.06.2018r.
5. Rekrutacja dotyczy uczestnictwa w obozie edukacyjnych organizowanym w Jastrzębiej Górze w ramach projektu, w terminie 26.06.2018 – 05.07.2018r.
6. W obozie edukacyjnym może wziąć udział 36 uczniów - uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu i 13 uczniów - uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach.
7. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w obozie edukacyjnym jest udział w projekcie „Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość” oraz pisemna deklaracja rodziców o chęci udziału w obozie wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Niedostarczenie ww. dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w obozie.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą:
• Szkolny koordynator projektu
• Nauczyciele - wykonawcy projektu
• Kierownik projektu
9. W pierwszej kolejności komisja dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Następnie dokonany zostanie wybór chłopców i dziewcząt zgłoszonych do uczestnictwa w działaniach w ramach projektu, według następujących kryteriów:
a) Dotychczasowa frekwencja i aktywność na zajęciach projektowych (1-10 pkt).
b) Opinia nauczyciela wykonawcy projektu (1-10 pkt).
c) Ocena z zachowania za ostatni semestr (1-5 pkt).
10. Po wstępnej weryfikacji sporządzone zostaną listy zakwalifikowanych uczestników projektu wraz z listami rezerwowymi.
11. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc, w pierwszej kolejności w obozie będą mogli uczestniczyć uczniowie i uczennice, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
12. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym uczniom i uczennicom równe szanse dostępu. Uczniowie i uczennice zostaną poinformowani o dniach rekrutacji poprzez informacje na stronie internetowej szkoły, informacje bieżące udzielane przez nauczycieli i personel projektu.
13. Osoba, która po zakwalifikowaniu się na obóz oraz po dostarczeniu wymaganej dokumentacji może zrezygnować z uczestnictwa w nim z przyczyn innych niż losowe, w terminie do 08.06.2018r. Wówczas na jej miejsce zostanie zrekrutowana osoba z listy rezerwowej, która będzie miała największą ilość punktów.
14. Informacja nt. obozu zostanie zamieszczona na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz na stronie Realizatora projektu oraz rozpropagowana wśród uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów prawnych – zajęcia projektowe, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, itp.
Strefa rodzicaNasze przedszkole
Współpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


1511690 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie