oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Kontakt - szkołaMaj 20 2019 08:22:38
NASZA SZKOŁA
Strona główna BIP
Rok szkolny 2014/2015


11.09.2014r w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia z cyklu "Fizyka dla smyka". Ciekawość poznawcza dzieci z grup przedszkolnych "0a i 0b", mogła być zaspokojona dzięki zwycięstwu naszej placówki w konkursie ekologicznym "Zdrowa kompozycja żywieniowa". Przedstawicielka Akademii Nauki w Olsztynie odkryła przed dziećmi tajemnicę magnetyzmu. Dzieci miały możliwość aktywnie uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach fizycznych. W trakcie zajęć przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat magnesu i elektromagnesu. Obserwowały jak przyciągają się i odpychają magnesy, poznały zjawisko pola magnetycznego. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, które swą naturalną ciekawość świata najchętniej zaspokajają poprzez bezpośrednie działanie i obserwację.

Zdjęcia ...


12.09.2014r dzieci z grup przedszkolnych "0a" i "0b" odwiedził funkcjonariusz policji z Komisariatu w Sępopolu. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od kilku dni, w trakcie zajęć i zabaw w przedszkolu. Dzieci doskonale wiedzą, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym do tego miejscu, znają też niektóre znaki drogowe i zasady działania sygnalizatora świetlnego oraz numer alarmowy na policję. Wyposażone w taką wiedzę z radością spotkały się z policjantem , który opowiadał dzieciom o swojej pracy i o bezpiecznym poruszaniu się na jezdni.

Zdjęcia...

Serdecznie zapraszamy 25 września 2014 (czwartek) na godzinę 15.00 wszystkich Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z dyrektorem ZSP i wychowawcami swoich dzieci.
Liczymy na Państwa obecność.


Rada Pedagogiczna


W minionym tygodniu nasi gimnazjaliści razem z rówieśnikami z Bezled i partnerskich szkół z Kaliningradu i Pieriesławska brali udział w drugiej części wymiany polsko-rosyjskiej w ramach projektu "Przyroda Polski Rosji i sposoby jej ochrony". Tym razem badali czystość rzeki Łyny, jej florę i faunę oraz sposoby ochrony przyrody na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. 19 września podczas uroczystej gali zaprezentowali efekty swojej pracy. W trakcie uroczystości rozstrzygnięte zostały też konkursy na najładniejsze zdjęcia krajobrazu Łyny i najciekawszy pomysł na wykorzystanie materiałów wtórnych. Cieszymy się, ponieważ pierwsze miejsce zdobyła praca naszego ucznia Bartosza Jusiaka. Gratulujemy!

Zdjęcia ...
12.09.2014r, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu oraz na ulicy. W czasie zajęć praktycznych odbył się spacer ulicami miasta, podczas którego policjant pokazywał prawidłowe przejście przez ulicę, oraz omówił z dziećmi podstawowe znaki drogowe. Szczególną uwagę zwrócił na posiadanie odblasku w czasie jesiennego szybko zapadającego zmroku.

Zdjęcia


Nastała kalendarzowa jesień. Nie mamy więc wątpliwości, że zmiany nastąpiły w wyglądzie otaczającej nas przyrody. Wszelkie zmiany i urocze widoki jesiennego lasu mogły obserwować dzieci z grup "0a i 0 b". W trakcie wycieczki do lasu, która odbyła się 19.09.2014r. Dzieci odwiedziły szkółkę leśną w której rosną młode sadzonki dębów. Leśniczy omówił z dziećmi rozmieszczone na ścieżce dydaktycznej tablice, gdzie prezentowane są zwierzęta zamieszkujące nasze okolice. Mieliśmy także okazję wysłuchać pogadanki na temat codziennych obowiązków pracowników leśnych. Do szkoły wszyscy wróciliśmy więc wzbogaceni o nową wiedzę przyrodniczą i oczarowani pięknem naszej regionalnej przyrody.

Zdjęcia ...


W czwartek podczas spotkania ogólnego z rodzicami zostały zaprezentowane założenia projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014r., które to w wysokości 1 421 936,80 pln udało się pozyskać dzięki staraniom władz samorządowych naszej gminy.
Dodatkowo uatrakcyjnili spotkanie prezentując swoje umiejętności uczestnicy zajęć karate w naszej szkole.

Zdjęcia
25.09.2014r odbyły się w przedszkolu zajęcia otwarte. Rodzice wraz z dziećmi robili soki z różnych rodzajów owoców. Szczególnie zwracały uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z sokowirówki. Zadowolone miny przedszkolaków świadczyły o wyśmienitym smaku przygotowywanych soków. Zaangażowanie dzieci w zajęcia było ogromne.

Zdjęcia ...26.09.2014r odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Funkcjonariusze pokazali jak należy zachować się w sytuacji spotkania z nieznajomym psem. W ciekawy sposób pogranicznicy zaprezentowali pokaz umiejętności psa tropiącego. Opowiedzieli również krótko o swojej pracy.

Zdjęcia...W środę pierwszego października przedszkolacy wybrali się na wycieczkę do lasu. Leśniczy w interesujący ciekawy sposób przekazywał wiedzę na temat lasu i jego znaczenia dla zwierząt i ludzi. Dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną jesienią. Ogromne zainteresowanie dzieci wzbudziło oglądanie tropów na ziemi saren, jeleni, dzika i daniela. Obserwowały również pościnane drzewa przez bobry. Pod paśnikiem przedszkolacy zostawiły ogromne bogactwo warzyw, żołędzi, kasztanów, zboża i buraków. Radość leśniczego była duża. I tutaj należą się podziękowania dla rodziców, którzy dostarczyli karmę dla zwierzyny leśnej. Karma posłuży dzikom, sarnom, jeleniom,.danielom i łosiom oraz dla łakomej na kukurydzę sójce. Wrażenia po powrocie do przedszkola były niezapomniane. Dzieci wzbogaciły również kącik przyrody mchem, kolorowymi jesiennymi liśćmi oraz gałązkami jarzębiny.

Zdjęcia...
Dzięki działaniom z zakresu ekologii podejmowanym w ciągu roku szkolnego 2013/ 2014 , możemy być dumni z wyróżnienia jakie otrzymała nasza szkoła. W Krakowie 29.09.2014r odbyła się konferencja podsumowująca Program Szkoły dla Ekorozwoju. W tym roku kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała 277 prestiżowych certyfikatów, które są potwierdzeniem najwyższej jakości działań dla zrównoważonego rozwoju wśród tych nagrodzonych placówek jest także Zespół Szkolno- Przedszkolny. Dowodem tego wyróżnienia jest certyfikat Zielona Flaga.

Zdjęcia...
Profilaktyka zdrowia jest priorytetowym zadaniem wszystkich oddziałów przedszkolnych. W tym roku szkolnym po raz piaty przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresh. W tym roku twórcy programu zachęcili nas do uczestnictwa w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. O godzinie 1200 dzieci z wszystkich naszych grup przedszkolnych przez dwie minuty solidarnie szczotkowały więc zęby przyczyniając się do ustanowienia tegoż rekordu.

Zdjęcia ...
Nasza szkoła od września przystąpiła do projektu "Internetowego Teatru TVP dla szkół".
W ramach tej nowatorskiej telewizyjnej inicjatywy wykorzystującej technologię jako sposób dotarcia ze sztuką do widowni uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość obejrzenia spektakli teatralnych "na żywo".
3 października odbył się już drugi z kolei spektakl, tym razem przeznaczony dla młodszych dzieci, pt. "Robale". Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej mieli możliwość obejrzenia widowiska przedstawiającego historię przyjaźni w mikroświecie, którą zaprezentował Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach. Obok aktora pojawiły się również lalki teatralne, o których dzieci dowiedziały się przed transmisją spektaklu na zajęciach prowadzonych przez panią bibliotekarkę. Okazało się, że nasi mali widzowie już wiedzą co nieco o teatrze. Nieobce im były pojęcia: teatr, aktor, kurtyna, scena itp. Wspólnie zatem z prowadzącą utrwalali poznane wyrazy a także wcielali się w rolę aktora bądź animatora, uczestnicząc w zabawach ruchowych: byli rosnącym drzewem, robaczkiem i lalką teatralną.
Po zakończeniu przedstawienia dzieci z panią bibliotekarką na wesoło omówiły obejrzany spektakl a także zostały zapoznane z konkursem plastycznym "Przyjazny robal".
Wykonane prace będą zdobiły szkolną bibliotekę a zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Zdjęcia ...
W nasze szkole uczniowie mogą skorzystać z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych realizowanych już trzeci rok w ramach projektu "Równy start uczniów do wymagań XXI wieku".

Praca z uczniem ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych. Podczas prowadzenia zajęć uwzględniono specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe i możliwości intelektualno - poznawcze. Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania odbywa się poprzez ćwiczenia oparte na Programie Edukacyjno - Terapeutycznym "Ortograffiti", programie komputerowym "Porusz Umysł", "Progress", pusach ,,Ćwiczenia ortograficzne", ,, Skoncentruj się", ,,Gramatyka na wesoło", gry edukacyjne: Scrabble, Memo ortograficzne, Ortofrajda. Dzięki różnorodności ćwiczeń i wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, zajęcia umożliwiają nie tylko korekcję zaburzonych funkcji, ale też wszechstronny rozwój. Pomoce i materiały wykorzystywane podczas spotkań z dziećmi zostały zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia ...Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w ramach projektu "Równy start uczniów do wymagań XXI wieku" trwają już trzeci rok. Są to zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności kluczowych a ich celem jest poprawa umiejętności uczniów w następujących obszarach:
- wykorzystywanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;
- kształtowanie sprawności komunikacyjnej;
- bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;
- czytanie ze zrozumieniem;
- kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstu;
- wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości z zakresu nauki języka polskiego.
Na zajęciach wykorzystane są różnorodne formy pracy, w tym metody aktywizujące znane z lekcji twórczości. Urozmaiceniem ich są często stosowane zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną, wyobraźnię, koncentrację uwagi, co przyczynia się do stymulacji procesu uczenia się. Ogromną pomocą są różnorodne materiały zakupione ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, takie jak: piramidy ortograficzne, program edukacyjno- terapeutyczny "Ortograffiti", "Kombinatoryka zdaniowa", "Statki sylabowo-ortograficzne", program komputerowy "Ortograficzna pułapka", ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania "Czytam, rozumiem, wiem" oraz "Chcę wiedzieć" i ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową "Chodzą słuchy".
Dzięki zajęciom wyrównawczym uczniowie wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli.

Zdjęcia...6 X 2014 roku klasy I były na wycieczce w lesie. Pan leśniczy, który czekał już na przybycie pierwszaków przygotował wiele ciekawostek o lesie i jego mieszkańcach. Dzieci dowiedziały się, jakie drzewa rosną w lesie i jak drzewo jest zbudowane. Rozpoznawały,nazywały i porównywały liście z różnych drzew. Oglądały tamę zbudowaną na rzece przez bobry. Bardzo zaciekawił dzieci fakt, że w naszych lasach pojawiły się wilki- wataha złożona z 6 wilków. Dzieci oglądały paśniki i lizawki, szkółkę leśną, gdzie hodowane są sadzonki drzew.
Była też okazja na biegi i gonitwy między drzewami. Wycieczka była ciekawa i pouczająca. Uczniowie na pewno wiele z niej zapamiętają.

Zdjęcia...
3.10.2014r. odbyły się warsztaty kulinarne pt. "Sałatki warzywne". Dzieci wraz z rodzicami wykonywały różnego rodzaju sałatki. Pod okiem dorosłych miały okazje kroić, mieszać i doprawiać warzywa. Warzywnym zabawom nie było końca. Szczególną uwagę rodzice zwracali na bezpieczeństwo podczas posługiwania się nożem. Po wykonaniu wspaniałych sałatek, dzieci próbowały ze smakiem każdej z nich.

Zdjęcia...
W ramach projektu "Równy start uczniów do wymagań XXI wieku" uczniowie mogą skorzystać również z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki.
Praca z uczniem ma na celu wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Na zajęciach rozwiązujemy zadania matematyczne, utrwalamy rachunki pamięciowe i pisemne. Rozwiązujemy rebusy matematyczne, układamy puzzle i gry matematyczne. Uczymy się właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy. Podczas zajęć mamy gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Ogromną pomocą są różnorodne materiały zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia ...

W czwartek przedszkolacy wybrali się na wycieczkę z okazji święta pieczonego ziemniaka. Mamy przygotowały ognisko, w którym dzieci upiekły ziemniaki. Było bardzo wesoło i radośnie.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i uatrakcyjnienie dzieciom tego pięknego jesiennego dnia.

Zdjęcia...
9 października 2014 r. już po raz kolejny w naszej szkole z inicjatywy SK PCK została zorganizowana akcja - Marzycielska Poczta.
Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Napisali oni listy oraz życzenia urodzinowe do Krystiana Greneczko, Kuby Ostasza oraz Szymona Gromady.
Uczniowie podeszli do zadania z pełnym zaangażowaniem. Pisanie wywołało
u nich wiele radości i przyniosło satysfakcję. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, które trafi do każdego z chłopców.

Zdjęcia ...7 października uczniowie klasy II a wraz z rodzicami i wychowawcą obchodzili święto pieczonego ziemniaka. Zanim dzieci dotarły do wyznaczonego miejsca złożyły wizytę przy pomniku ofiar nazizmu - była to krótka lekcja historii. Po tym ważnym punkcie wycieczki odbyło się ognisko połączone z zabawami . Pieczone kiełbaski i ziemniaki smakowały wybornie na świeżym powietrzu . Wszystkim uczestnikom dopisywały humory i apetyt. Szkoda tylko, że ten czas minął tak szybko.
Wychowawca, wraz z dziećmi , dziękuje rodzicom za pomoc w zorganizowaniu ogniska.

Zdjęcia...

Oto życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przesłane na ręce pani Dyrektor przez nauczycieli Szkoły nr 2 w Kaliningradzie

8.10.201r odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Sępopolu z mł. chorąży Paweł Lipiejko i st. sierżantem Rafałem Złomekiem W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość zobaczenia sprzętu potrzebnego funkcjonariuszom do pracy, zobaczyli pokaz tresury psa, a także nauczyli się przyjmowania prawidłowej postawy "żółwika" w przypadku ataku psa.
Dziękujemy za interesujące spotkanie .
Opiekun grupy wiekowej.
Zdjęcia
Kochani! Niedawno minął termin rekrutacji kandydatów do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Zgłosiły się cztery zespoły:
1. Natalia Łokuciejewska, Gabrysia Ladzińska i Kasia Wójcik;
2. Justyna Zych , Paulina Wasiecka i Ewa Łokuciejewska;
3. Rafał Gmurczyk, Patryk Chrom i Bartek Jusiak;
4. Maciek Jarzynka, Zuzia Pycko i Rafał Tucki.

Przewodniczącą zarządu została Natalia Łokuciejewska, a jej zastępcą - Maciej Jarzynka. W końcu w prezydium mamy przedstawicieli i Gimnazjum i Szkoły Podstawowej! Jeżeli jeszcze kogoś nie kojarzycie, to zajrzyjcie na naszą gazetkę na 1. piętrze. Kandydaci zaprezentowali swoje pomysły do pracy w tym roku. Niektóre są bardzo ambitne i na pewno umilą lub ułatwią nam szkolne życie. Prosimy o pomoc w ich realizacji. Liczymy też na to, że podzielicie się z nami swoimi propozycjami, bolączkami, radościami. Pamiętajcie - SAMORZĄD UCZNIOWSKI TO WSZYSCY UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY, nasza wspólna sprawa. Tylko dzięki współpracy damy radę coś zmienić. Nasz głos był słyszalny w ubiegłym roku. Nie zmarnujmy tej szansy i tym razem!

Zdjęcia...
3 października uczniowie klasy IIb , IIIb , wychowawcy i rodzice obchodzili "Święto pieczonego ziemniaka" w gospodarstwie rolnym państwa G, K Michalskich . Pieczone ziemniaki, kiełbaski, a także zdrowe sałatki smakowały wybornie. Rodzice pomyśleli także o zabawach w których z wielką radością uczestniczyli uczniowie , wychowawcy a także rodzice.

Wychowawcy wraz z uczniami klasy IIb i IIIb dziękują rodzicom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Zdjęcia...

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać".
Mark Twain14 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej- święto, które ustanowiono na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 1773 roku. Upamiętnia ono powołanie Komisji Edukacji Narodowej- pierwszego polskiego ministerstwa oświaty. Podczas akademii złożono wszystkim obecnym i emerytowanym nauczycielom życzenia. Wręczono też wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrodę Dyrektora. Pani Irena Bujalska i pani Agnieszka Podlaszuk otrzymały Nagrodę Burmistrza Sępopola. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Podczas akademii odbyło sie również ślubowanie uczniów klas I gimnazjum. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Na pamiatkę tego wydarzenia otrzymali Kodeksy Praw i Obowiązków Ucznia ZSP w Sępopolu.

Akademię uatrakcyjniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas II Gimnazjum. Serdecznie dziękujemy naszym wychowankom za przyznane nam tytuły. Obiecujemy trwać w podpatrzonej przez Was postawie.

Zdjęcia...17.10.2014r w przedszkolu odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas panie z Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Danusia i Pani Grażynka. Rodzice mogli zaobserwować swoje dziecko nie tylko w czasie zabawy lecz także w czasie wspólnej pracy. Mamy świetnie bawiły się w czasie wspólnej zabawy z dzieckiem, a także w czasie rozwiązywania krzyżówek o tematyce jesiennej. Najwięcej radości wywołało wspólne robienie kukiełek ze zgromadzonych darów jesieni. Inwencja twórcza nie miała granic. Powstały przepiękne kukiełki. Pracą pochłonięci byli wszyscy. Organizowanie takich zajęć pozwala zaobserwować, że ich dzieci chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Bardzo im zależy na akceptacji tego co robią, pochwale i wsparciu ze strony dorosłych.

Zdjęcia...

Chłopcy z klas V i VI SP dziś uczestniczyli w rejonowym turnieju piłki nożnej. W rozgrywkach uczestniczyły po 2 najlepsze drużyny z czterech powiatów: węgorzewskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego i bartoszyckiego.
Nasza drużyna grała w grupie z drużynami z Węgorzewa, Kętrzyna, oraz Ornety, która nie dojechała. Po bezbramkowym remisie z Węgorzewem wygraliśmy z drużyną z Kętrzyna 3:1. W półfinale wygraliśmy z drużyną z Kandyt 2:0, a w finale z Lidzbarkiem Warmińskim po bezbramkowym remisie przegraliśmy w karnych 2:1.
Zajmując 2 miejsce razem z drużyną z Lidzbarka Warmińskiego /na zdjęciach/ awansowaliśmy do półfinałów wojewódzkich. Turniej półfinałowy będzie rozgrywany na przełomie marca i kwietnia 2015r. GRATULUJEMY AWANSU !!!

"Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź , tam dobre sera mają"
Johann Wolfgang von Goethe

Prawdziwość tego przysłowia dzieci z grup przedszkolnych 0a i 0b wraz z nauczycielkami miały możliwość sprawdzić 21.10. 2014r. Tego to dnia , kolorowo ubrane panie z zespołu "Sępopolskie Warmianki" , przybyły do naszej placówki wraz z panem R. Majek, który w zespole gra na akordeonie i "diabelskich dzwonkach" .
Okazją do tych odwiedzin były zorganizowane przez nas warsztaty kulinarne zatytułowane "Regionalne przysmaki". Panie ubrane w warmińskie stroje zaprezentowały przedszkolakom odchodzące w niepamięć pieśni warmińskie. Przy wtórze pieśni wszyscy razem mieliśmy możliwość sprawdzić swoje umiejętności kulinarne. Lepiliśmy więc warmińskie pierogi z niebywałym farszem. Danie to okazało się doskonałym smakołykiem, którym zajadały się dzieci i cały personel naszego przedszkola.

Dla tych, którzy też chcą kultywować naszą kulinarną tradycję zamieszczamy przepis:
Ciasto: 1 kg mąki, 1 całe jajko, 1 żółtko, 3 łyżki oleju, sól do smaku
Farsz: 1 szklanka kaszy gryczanej, 1 kostka twarogu ( półtłusty), 1/ 4 kostki margaryny, do smaku sól, pieprz i cukier
Wykonanie farszu: 2 szklanki wody zagotować, dodać 1 szklankę kaszy gryczanej i zagotować. Cebulę usmażyć na margarynie. Gorącą jeszcze cebulę dodać do ugotowanej kaszy i wkruszyć twaróg. Doprawić do smaku.
Życzymy smacznego!

Zdjęcia...17 i 20 października uczniowie II klas szkoły podstawowej mieli możliwość oficjalnego skorzystania z zasobów szkolnej biblioteki. Oczywiście nauczyciel bibliotekarz wraz ze swoim damskim aktywem przygotował dla przyszłych klientów ciąg zadań, których wypełnienie miało udowodnić, czy kandydaci nadają się na prawowitych czytelników, czy też nie. Już w samym progu naszej szkoły dzieci przywitała bibliotekarka informująca je o liście zadań, które będą miały do wypełnienia. Zaciekawienie maluchów wzrosło, gdy niebawem napotykały na swojej drodze przeszkody w postaci bajkowych bohaterów zadających im zagadki i wręczających tajemnicze litery. Przed drzwiami skarbnicy wiedzy, czyli biblioteki, dzieci układały z liter hasło umożliwiające im wejście. Na tym się jednak ich przygoda nie zakończyła. Drugoklasiści uczestniczyli w rozmowie na temat biblioteki, jej funkcji, wyposażenia, a także drogi, jaką musi przebyć książka, żeby trafić do czytelnika. Ta wiedza została sprawdzona podczas rozwiązywania bibliotecznej zagadki, z którą dzieci poradziły sobie bez problemu. Punktem kulminacyjnym tego spotkania okazało się wystąpienie królowej wszystkich książek, która narzekała na swoich użytkowników. Dzieci z ogromnym przejęciem wysłuchały jej skarg i obiecały, składając przysięgę czytelnika, że będą przez całe swoje życie szanować książki i oczywiście je czytać.
Na pamiątkę tego ważnego dnia dostały zakładki do książek i oczywiście mogły już wypożyczyć swoje ulubione bajki.

Zdjęcia ...


Gratulujemy naszej pani wicedyrektor Emili Deleżuch z okazji otrzymania nagrody Kuratora Oświaty.Corocznie w październiku obchodzone jest Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych.
Biblioteka powinna zatem zabiegać o swoich czytelników. W tym roku szkolna bibliotekarka użyła podstępu, aby zachęcić dzieci do odwiedzania skarbnicy wiedzy.
Zaczęło się od nieuzasadnionego wycinania kolorowych kółek, potem przygotowania napisu "BIBLIOTEKA" na podwieszonych wycinankach. Nic jednak nie zdradzało zamiarów tajemniczej nauczycielki. Uczniowie dostali olśnienia, gdy na zajęciach w ramach zastępstw doraźnych pani poprosiła o wybranie wzoru, który chcieliby wykonać. To było origami z kółek - prosta metoda na fajne prace plastyczne. Gimnazjaliści i origami? - to raczej niemożliwe. Uczniowie początkowo nieśmiało podchodzili do kółkowego pomysłu, ale gdy na kartkach zaczęły pojawiać się już wizerunki słoni, żab czy aniołków byli zadowoleni i pełni energii do dalszych wyzwań. Wykonane prace zdobią regały biblioteki i przypominają, że w bibliotece może być naprawdę fajnie.

Zdjęcia...


Październikowe szaleństwo biblioteki zaczęło się rozprzestrzeniać. Pasowanie na czytelnika, origami i co jeszcze? No właśnie, co jeszcze? W głowie bibliotekarki mieści się masa pomysłów. Kolejny dotyczył spędzenia nocy w szkolnej bibliotece. Grupa koła teatralnego już od dawna nastawiała się na nocne harce w bibliotece. Nikogo nie trzeba było zatem długo zachęcać do wyrażenia zgody na taki pomysł. Materace, śpiwory, jedzonko i dobry humor -tylko tyle potrzebowały dziewczyny, aby się dobrze bawić 24 października wśród regałów
z książkami.
Dodatkowym atutem piątkowego wieczoru była dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Taneczny wysiłek nie zniechęcił dziewczyn do zabawy, zaostrzył jedynie apetyt na kolejne atrakcje i oczywiście jedzenie. Przygotowane tosty i kanapki znikały w okamgnieniu, potem przyszło na naprawdę gorącą kąpiel pod rewelacyjnie wyremontowanymi szkolnymi prysznicami. Pidżamowa ekipa zaczęła przygotowywać sobie legowiska na materacach i szkolnych śpiworach. Sen jednak szybko nie zmorzył tych bibliotecznych twardzielek. Miały one jeszcze ochotę na tańce, akrobacje, papierowe szaleństwa i oczywiście śpiew. Po tym niesamowitym maratonie zabaw przyszedł czas na konsumpcję pizzy, którą dostarczył rodzic jednej z członkiń nocnego spotkania. Już nieco ociężałe babskie grono ułożyło się na materacach w celu obejrzenia filmowej adaptacji "Opowieści z Narnii", która jednak -jak się okazało nad ranem- nie była zakończeniem nocnego spotkania. Sobotni poranek rozpoczął się od porządkowania biblioteki a skończył na wspólnym śniadaniu i oczywiście wrażeniach. Biblioteka nabrała innego obrazu w oczach dziewczyn, okazała się miejscem, w którym można się świetnie bawić. Może następnym razem urządzimy nocny maraton filmowy?

Zdjęcia...23-24 października uczniowie klasy IIb i IIIb spotkali się z malarką p. Aurelią Wrzeszcz, dyrektorem MGOK w Sępopolu. W galerii "S" mieszczącej się w Domu Kultury uczniowie oglądali wystawę obrazów pt. ,,Pejzaż mazurski". Autorka obrazów wprowadziła uczniów w tematykę malarstwa, opowiedziała o swoim warsztacie malarskim, zaprezentowała stosowane przez siebie techniki malowania obrazów, wyjaśniła dzieciom znaczenie pojęć: sztaluga, paleta, zapoznała z różnymi rodzajami farb. Opowiedziała również o tym, jak powstaje obraz oraz jak ważny jest również wpływ nastroju artysty na tematykę obrazów. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat prezentowanych obrazów, a w niektórych rozpoznawali znajome im miejsca. Dziękujemy p. Aurelii za ciekawe wprowadzenie w obszary malarstwa.
Wychowawczynie klas: IIb i IIIb SP

Zdjęcia...
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 20- 24 października 2014r. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach powiatowych zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Konkurs plastyczny pod hasłem "Kim będę?"skierowany był do uczniów szkół podstawowych, a literacki "Moja przyszłość- moja kariera" do gimnazjalistów.
Dziękuję uczniom szkoły podstawowej za liczny udział w szkolnych eliminacjach, do których wpłynęły 104 prace plastyczne. Do etapu powiatowego mogliśmy wysłać jedynie 10 prac. Wszystkie rysunki można jeszcze podziwiać w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach. W zawodach wybieranych przez chłopców najczęściej pojawiały się tj.: piłkarz, żołnierz, strażak, rolnik. Dziewczynki gustowały w tancerkach, weterynarzach, fryzjerkach, piosenkarkach. Konkursowe prace literackie gimnazjalistów można przeczytać w bibliotece szkolnej. Zapewniam Was, że to interesująca lektura.
Niezmiernie miło mi powiadomić, iż nasi uczniowie zostali dostrzeżeni przez jury konkursowe i praca Marcina Polkowskiego z klasy Vb zajęła III miejsce w powiecie, a Bartosz Jusiak otrzymał wyróżnienie za swój pomysł na przyszłą karierę edukacyjno- zawodową.
Gratuluję zwycięzcom i życzę wytrwałości w realizacji swoich marzeń zawodowych

Pedagog szkolny


28 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sępopolu odbyło się spotkanie pt. "Bibliolandia" kraina czytania i twórczości- realizowane w ramach projektu polsko-norweskiego.
W trakcie spotkania uczniowie klasy III b wysłuchali bajki pt: "Rękawiczka" w języku polskim, ukraińskim i norweskim. Bibliotekarka z Norwegii opowiedziała dzieciom jakie książki czytają ich rówieśnicy w Norwegii. Dzieci poznały także twórczość popularnego pisarza norweskiego Joe Nesko oraz książki twórców norweskich przetłumaczonych na jęz. polski. Po wysłuchaniu bajki uczniowie wykonali prace plastyczne, które bardzo spodobały się zaproszonym gościom.
Dziękujemy pani Danucie Cybuli za zaproszenie.
Wychowawca i uczniowie klasy III b

Zdjęcia...
Uczennica klasy IIIb Kinga Arodź została laureatem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego poświęconego Pamięci Św. Jana Pawła II . Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Bartoszycach.
Życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia...
W dniu 31 października uczniowie klasy IIb gościli w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sępopolu uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych dotyczących wielokulturowości i tolerancji. Spotkanie rozpoczęło się od przeczytania dzieciom ukraińskiej bajki ludowej Tamary Marszałowej pt. ,,Rękawiczka". Jest to klasyczna baśń o rękawiczce, która stała się domkiem dla wielu zmarzniętych zwierząt, leśnych mieszkańców, którzy w pokaźnym gronie zaadaptowali sobie zgubioną rękawicę na mieszkanie.
Pani Danuta Cybula, prowadząc zajęcia, mówiła o emigracji, uwrażliwiając dzieci na trudną sytuację emigrantów, ucząc tolerancji i zrozumienia dla różnych kultur i obyczajów. Ukierunkowywała dzieci do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie: jaka jest różnica między wyjazdem na wakacje, a wyjazdem na stałe. Podczas spotkania dzieci nauczyły się
rozróżniać pojęcia: wielokulturowość i tolerancja. Częścią plastyczną zajęć było wykonanie ilustracji do wysłuchanej bajki.
Uczniowie wraz z wychowawcą dziękują paniom: Danucie Cybuli i Grażynie Wojtkiewicz
za miłe spotkanie i ciekawą lekcję biblioteczną, która pomogła dzieciom przybliżyć temat tolerancji i zrozumieć różnorodność kulturową.

K. Wierzbowska

Zdjęcia ...


W listopadzie najmłodsi uczniowie uczestniczyli w Spotkaniu z Muzyką, podczas której poznali instrumenty dęte blaszane (puzon). Dowiedzieli się także, co to jest cała nuta, półnuta oraz ćwierćnuta. Tradycyjnie na zakończenie spotkania odbył się konkurs wiedzy. W tym miesiącu rywalizowali ze sobą uczniowie klasy II. I miejsce zdobył Maksymilian Zagajewski z klasy IIa. Gratulujemy.
L. Basiukiewicz

Zdjęcia...Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dostarcza energii, pomaga przy koncentracji uwagi w trakcie zajęć , daje też siłę do radosnych zabaw. To najlepszy start w nowy dzień. 07. 11. 2014r. grupa elementarna 0-III przystąpiła do programu "Śniadanie daje moc", którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego odżywiania.
Ze względu na atrakcyjność idei programu w śród społeczności naszej szkoły znalazło się wielu naśladowców, którzy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do przygotowywania smacznych, zdrowych, pięknych kanapek. W młodszych grupach dzieci w swoich działaniach wspierane były przez rodziców, którzy całym serem popierają wszystkie akcje prozdrowotne.

Zdjęcia ...Piramida żywienia dzieciom z przedszkola i grupy elementarnej nie jest nieznanym tematem. Problem ten opowiedziany i zaprezentowany przez panią dietetyk, która gościła w naszej placówce 5.11. 2014 r., uświadomił nam wszystkim, że nasza wiedza teoretyczna jest tylko namiastką tego co powinniśmy wiedzieć. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały więc pogadanki i obejrzały prezentację. Swoje spostrzeżenia i uwagi na temat zbilansowanej, codziennej diety dziecka na bieżąco weryfikowały dzięki uprzejmości specjalistki. Po spotkaniu z dietetykiem dzieci zapamiętały, że ruch i zdrowe odżywianie są podstawą do właściwego rozwoju i wzrostu każdego małego człowieka.

Zdjęcia...

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania".
Jan Paweł II
7 listopada 2014 społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystej Mszy za Ojczyznę z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mottem przewodnim był patriotyzm. Uczniowie klasy czwartej, którzy wystąpili w trakcie nabożeństwa w montażu słowno-muzycznym przekonywali, że bez względu na wiek, każdy może być współcześnie patriotą.
Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym i służbom mundurowym za uświetnienie swoją obecnością uroczystości. Podziękowania kierujemy również do duszpasterzy parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Sępopola.

Zdjęcia...
20 listopada będziemy obchodzić 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka. W związku z tym zachęcamy do lektury listu od Ministra Edukacji Narodowej Rzecznika Prawa Dziecka

Oto on:

List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka


Minister Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw DzieckaUczniowie,
Dyrektorzy,
Nauczyciele i Rodzice

Drodzy i Szanowni,

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie -na wniosek Rzecznika Praw Dziecka - podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

20 listopada będziemy też świętowali 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka -Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Pragniemy zachęcić Was, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, do podjęcia podczas lekcji odbywających się 20 listopada, ciekawych inicjatyw, które staną się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych.

Chcielibyśmy, aby ten dzień trwale wpisał się w szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji będzie towarzyszył uśmiech i zabawa, a od tego roku 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem.


Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
Joanna Kluzik-Rostkowska
Marek Michalak


Więcej informacji...


Dzisiaj nasi uczniowie klas I-VI SP reprezentowali naszą szkołę podczas I Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej pod hasłem "Patriotyzm w pieśni zaklęty" . Przegląd został zorganizowany przez SP w Ponikach, a patronował mu Burmistrz Sępopola.
W miłej atmosferze rozbrzmiewały słowa polskich pieśni, które są polskim dziedzictwem narodowym i kształtują w młodym pokoleniu tożsamość narodową.
Klasy IV- VI pod opieką wychowawców wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej pt. "Problem z głowy". Wszystkich, którzy chcą zagłosować na naszą pracę konkursową zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej.

Wystarczy kliknąć link http://problem-z-glowy.pl/konkurs/

Głosowanie trwa do 12 grudnia.

Dziękujemy za wszystkie głosy.
Iwona Proniewska - BombałaPtaki i zwierzęta terenów polodowcowych Niziny Sępopolskiej to blok tematyczny zajęć w grupach przedszkolnych. Głównym źródłem informacji na interesujący nas temat są specjaliści zatrudnieni w Nadleśnictwie Bartoszyce, w związku z tym 17. 11. 2014r. dzieci wraz z nauczycielkami odwiedziły nadleśnictwo. Już na samym wstępie , po przekroczeniu progu mogliśmy podziwiać okazy zwierząt żyjących dziko w naszych lasach. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały pogadanki na temat obserwowanej ekspozycji stałej dotyczącej zwierząt. Następnie wyświetlony został nam film omawiający tylko i wyłącznie nasze rodzime ptaki, ich zwyczaje i zachowania. Wiedzę na temat ptaków mogliśmy zweryfikować biorąc aktywny udział w quizie "Wszystko co wiem o ptakach naszej okolicy". Każdy uczestnik tego mini konkursu nagrodzony został książką .
Wzbogaceni o nową wiedzę wróciliśmy do placówki z postanowieniem, że będziemy prawdziwymi opiekunami ptaków szczególnie w trudnym dla nich okresie.

Zdjęcia12 listopada 2014 roku uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej wzięli udział w X edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod nazwą "Edukacja ekologiczna podstawą poprawy stanu środowiska". Organizatorem konkursu był Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Uczniowie zmagali się z trzema konkurencjami:
- rozwiązywanie test z zakresu ochrony środowiska,
- wykonanie plakat o treści ekologicznej, o którego tematyce uczniowie dowiedzieli się tuż przed rozpoczęciem konkurencji. W tym roku hasło brzmiało "Ekologia ważna jest, gdy na świecie dużo ludzi jest".
- prezentacja piosenki ekologicznej, scenki rodzajowej czy skeczu o treści ekologicznej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali scenkę pt. "Kto zaśmieca nasze otoczenia".

Po zsumowaniu punktów za wszystkie konkurencję ostatecznie zajęliśmy piąte miejsce.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i cieszymy się z ich nagrody!

Zdjęcia ...Klasy drugie szkoł
Strefa rodzicaNasze przedszkole
Współpraca

Projekty
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
right border
unten links unten rechts


1522420 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie